1398/12/8
ضرورت وجود نيرو هاي مسلح

شايد بهترين و مهمترين دستاورد و ره آورد انقلاب اسلامي براي نيروهاي مسلح «هويت مكتبي» و «مرام انقلابي» بود. نيرو هاي مسلّح در ايران اسلامي با رشد و پيشرفتي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كردند و ايـثـار و فـداكاري كه در صحنه  هاي مختلف انقلاب و جنگ تحميلي از خود نشان دادند، اساس و بـناي يك نيروي مسلح مستقل و متّكي به خود را پي ريخته و ايران اسلامي را در رديف كشور هاي قدرتمند جهان قرار دادند.

ارتش كه پس از سال ها  تنگناي خودكامگي و استبداد، فساد و بي لياقتي عده اي از فرماند هان دست نشانده و مهمتر از آن يوغ غرور و نخوت مستشاران نظامي آمريكايي كه استعداد و نبوغ و لياقت فرزندان اين مرز و بوم را سركوب نموده بودند، با خيزش انقلابي مردم ايران، در آغوش ملت و در خدمت ميهن قرار گرفت. اين بار در قد و قواره ارتشي مكتبي و انقلابي، برافتخار پاسداري و حفاظت از تاريخ و تمدن و ارزش هاي ملتي آزاده و انقلابي به خود باليده و اين هويت ارزشمند و اين مرام مردآفرين چنان اعجازي كرد كه دليرمردان ارتش، بارها  و بارها  در انجام مأموريت خود، حقيقتاً معجزه آفريدند.

تشکيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در نخستين روز هاي پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 بنا به فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) به جوانان غيور و انقلابي ايران اسلامي، عده اي از دلسوختگان راستين و پيروان صديق ولايت فقيه گردهم جمع شدند و اين نهاد را پي ريزي كردند.

شايد در آن روز هاي نخست كه هدف سپاه را پاسداري از انقلاب اسلامي و دستاورد هاي آن مطرح مي كردند، تصور نمي رفت كه چه مسئوليت سنگين و رسالت خطيري به عهده اين تشكيلات تازه تأسيس خواهد بود؛ اما از آنجا كه محرك حضور در اين نهاد خدمت بي شائبه به انقلاب اسلامي و اطاعت محض و عاشقانه از مقام والاي ولايت فقيه بود، جملگي به عنوان بازوي توانمند ولايت فقيه، خويشتن را براي هر نوع مأموريت محوله آماده كرده بودند.

سپاه نهادي نظامي در جهت اهداف و آرمان هاي والاي انقلاب اسلامي است و نامگذاري سالروز ولادت سالار شهيدان به نام روز پاسدار از اين جهت است كه سپاه آرماني بزرگ و مقدس دارد كه حفاظت و نگهباني از نظام و حكومتي است كه براساس اسلام ناب محمدي (ص) برپا شده است و داعيه تحقق نسبي آن را در جهان  امروزي دارد و دامنه اين آرمان تا زمان حكومت عدل جهاني امام مهدي (عج) نيز گسترده است و بدين لحاظ سپاه در افقي فرازمند، داراي آرمان هاي مكتبي، انساني و جهانشمول كه بايد هميشه حركت خود را بدان سوي جهت دهد.

حاصل تجربيات دفاع مقدس آن شد که نيرو هاي مسلح باتجديد سازماندهي، اصلاح ساختار هاي تشكيلاتي، تجهيز و نوسازي ادوات و تجهيزات نظامي و تسليحاتي، تربيت و آموزش سرآمدترين جوانان غيرتمند و مؤمن، حركت و تلاش مستمر در مسير خودكفايي و استقلال و در مجموع حفظ و ارتقأ اقتدار و آمادگي دفاعي و توان رزمي خود، در ايفأ رسالت و مأموريت خطير خود در حراست از مرز هاي ميهن اسلامي و دفاع از ارزش  هاي انقلابي و نظام جمهوري اسلامي و نيز نقش استراتژيك بازدارندگي دفاعي و تأمين امنيت و ثبات ملي و منطقه اي را، ايفا نموده است.

امروز نيرو هاي مسلح ايران در بعد نظامي و به مدد ايمان قوي، آموزش هاي به روز و مداوم، نظم و انضباط سازماني، تبعيت از فرامين و اوامر سلسله مراتب فرماندهي و تجهیزات روز آمد، به نيرويي منسجم، آماده، پرتحرك و مقتدر تبديل گرديده است.

نیروهای مسلح در منابع ديني

1 ـ قرآن كريم

آمادگي براي حفظ مرز ها  در برابر هجوم احتمالي دشمن

خداوند به مسلمانان دستور آماده باش در برابر دشمن و مراقبت دائم از مرز ها  و سرحدات كشور هاي اسلامي را مي دهد.

اين دستور به خاطر آن است كه مسلمانان هرگز گرفتار حملات غافلگيرانه دشمن نشوند، و نيز به آن ها  دستور آماده باش و مراقبت هميشگي در برابر حملات شيطان و هوس هاي سركش مي دهد، تا غافلگير نگردند، لذا مي فرمايد:

يا ايها  الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقواللّه لعلّكم تفلحون . (سوره آل عمران ، آيه 200 )

اي كـسـانـي كـه ايـمـان آورده ايد! (در برابر مشكلات و هوس ها ) استقامت كنيد و در برابر دشـمـنـان نـيـز اسـتـقـامـت بـه خـرج دهـيـد و از مـرز هاي خـود، مـراقـبـت بـه عـمـل آوريـد و از خـدا بـپـرهـيـزيد شايد رستگار شويد.

 در تـعريف ((مرابطه ))، كه به عنوان دستور سوم در اين آيه بدان فرمان داده شده ، آمده است : ((نگهداري نيرو هاي رزمي و آماده باش جهت محافظت و حراست از مرز هاي كشور و زيرنـظـر داشـتـن دشـمـن و مـراقـبـت از حركت هاي مشكوك )) (درس هايي از نظام دفاعي اسلام, جمعي از مولفان ، درس 8  )

بـي شـك لازمـه جـامـه عـمـل پـوشـانـدن بـه چـنـيـن دسـتور و وظيفه مهمي، برخورداري از تـشـكـيـلات و سـازمـانـي اسـت كه با برنامه ريزي و سازماندهي نيرو هايي به حفاظت وحـراسـت از مـرز هاي نـظام اسلامي پرداخته، دشمن و حركات مشكوك آن را زير نظر داشته بـاشـد. ايـن اقـدام كـمـك مـي كـنـد تـا در سـايـه آن مـسـلمـانان زودتر و بهتر به فلاح و رستگاري اي كه خداوند در اين آيه نويد مي دهد، برسند.

تقويت بنيه دفاعي

همواره حکومت اسلامي بايد داراي نيروي مسلح قوي و سازمان يافته اي باشد، تا بتواند در مقابل تحرکات و دست اندازي هاي دشمنان ايستادگي نمايند. بکارگيري تمامي توان براي داشتن آمادگي روحي و بکارگيري ابزار و تجهيزات از اساسي ترين لوازم دفاع به شمار مي رود که خداوند  مي فرمايد:

و اعـدوا لهـم مـا اسـتـطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدواللّه و عدوكم و آخرين من دونـهـم لا تـعـلمـونـهـم اللّه يـعـلمـهـم و مـا تـنـفـقـوا مـن شـيء فـي سبيل اللّه يوفّ اليكم و انتم لا تظلمون . (سوره انفال آيه 60)

در بـرابر آن ها  (دشمنان ) آنچه توانايي داريد از ((نيرو)) آماده سازيد و (و همچنين ) اسب هاي ورزيـده (براي ميدان نبرد) تا به وسيله آن ، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد و (همچنين ) گروه ديگري غير از اين ها  را كه شما نمي شناسيد و خدا مي شناسد. و هر چه در راه خدا (و تقويت بنيه دفاعي اسلام ) انفاق كنيد به شما بازگردانده مي شود و به شما ستم نخواهد شد.

امام خميني (ره ) در تفسير اين آيه مي فرمايد:

يـعـنـي آمـاده كـنـيـد سـاز و بـرگ جـنـگ را بـر ضـد دشمنان به هر قدر مي توانيد، چه از نـيـرو هاي بدني و تعليمات نظامي و چه از ساز و برگ جنگي و سازمان  هاي مناسب آن و چـه نـيـرو هاي سـرحدي براي نگهداري سرحدات ؛ به طوري بايد در اين ساز و برگ و نـظـام مـهيا شويد كه دشمن  هاي خدا و دشمن  هاي شما و هر كس در جهان  هست ، بشناسيد او را يـا نـشناسيد، از نيرو هاي با عظمت شما بترسد و آنچه در راه خدا كه حفظ كشور اسلامي وآمـاده كـردن وسـايـل جـنـگي و تهيه ساز و برگ و نيرو هاي نظامي است خرج كنيد، خدا به كيل تمام به شما عوض مي دهد و شما با اين آماده بودن مورد طمع ديگران و ستمكاري آنان نـخـواهـيـد شد...

يكي از مواردي كه از آيه مي فهميم ، آن است كه دولت اسلامي به هرقدر مي تواند و بودجه مملكت اقتضا دارد براي حفظ كشور و ترساندن اجانب بايد هم در  سـرحـدات و هـم در غـيـر آن ، نظامي و ساز و برگ جنگ و نيرو هاي مناسب با سازمان تهيه كند. (کشف الاسرار، امام خميني، ص244 .)

2ـ روايات :

در احـاديـث مـعـصومين عليهم السلام ، كه دومين منبع اصلي نظام اسلامي است ، سخنان نغزي درباره ضـرورت وجـود نـيـرو هاي مـسـلح و ارزش و اهـمـيـت آنها  آمـده كـه در چـنـد دسـتـه قابل ارائه است:

1) احـاديـث نـقـل شـده در بـيـان ضـرورت و اهـمـيـت جهاد كـه در وهـله اول ، رسالت و مسئوليت نيرو هاي مسلح است ؛ از جمله :

رسول خدا (ص):ما اعمال العباد کلهم عند المجاهدين في سبيل الله الا کمثل خطاف اخذ بمنقاره من ماء البحر.

اعمال همه بندگان در مقايسه با (عمل) مجاهدان راه خدا جز مانند قطره اي که پرستو از آب دريا برمي دارد، نيست.(ميزان الحکمه،ج 2 ،ص127 )

من لقي الله بغير اثر من الجهاد لقي الله و فيه ثلمه

کسي که اثر جهاد در او نباشد ،در حالي که داراي نقصي است با خدا ملاقات خواهد کرد .(همان، ص 124 )

براي بهشت دري است که باب (مجاهدين) ناميده مي شود . مجاهدان شمشير خود را حمايل کرده به سوي آن در که به رويشان باز است مي شتابند-در حالي که مردم هنوز در صحراي محشر هستند- و ملائکه بر ايشان خوش آمد مي گويند...(بحارالانوار،ج 100 ،ص 800 )

امام علي عليه السلام : ان الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه اللّه لخاصة اوليائه ، و هو لباس التـقـوي و درع اللّه الحـصينة و جنته الوثيقه . (نهج البلاغه فيض ،خطبه 27 )

هـمـانـا جهاد، يكي از در هاي بهشت است كه خداوند آن را براي اولياي خاص گشوده است . جهاد، مايه تقوا و زره استوار خداوند و سپر محكم است .

امـام عـلي عليه السلام : ان اللّه فـرض الجهاد و عظمه و جعله نصره و ناصره . و اللّه ما صلحت الدنيا و لا دين الا به . (ميزان الحکمه،ج 2 ،2671 )

خداوند جهاد را واجب گردانيد و آن را بزرگ داشت و مايه پيروزي و ياور خود قرارش داد. به خدا سوگند كار دنيا و دين جز با جهاد درست نمي شود!

امـام عـلي عليه السلام : ان الجهاد اشرف الاعمال بعد الاسلام و هو قوام الدين و الاجر فيه عظيم مع العزة و المنعة . (ميزان الحکمه،ج 2 ،ح2675 )

هـمـانـا جهاد، شريف ترين كار ها  بعد از اسلام آوردن است . جهاد، مايه پايداري دين است و علاوه بر آن كه عزت و اقتدار مي آورد، اجري بزرگ دارد.

 2) رواياتي كه در بيان پاسداري از ارزش ها  و مرز هاي کشور براي نيرو هاي مسلح آمده است.

ـ پاسداري از نظام و ارزش هاي الهي

حـفـظ نـظام اسلامي و ارزش  هاي الهي يك تكليف است كه در سايه جهاد تحقّق مي پذيرد. اميرمؤ منان عليه السلام در مورد جهاد با كساني كه نظام و ارزش  هاي الهي را مورد هجوم قرار دادند مي فرمايد:

(اَلا وَاِنَّ الشَيْطانَ قَدْ ذَمرَ حِزْبَهُ، وَاسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ، لِيَعُودَ الْجَوْرُ اِلي اَوْطائِهِ، وَيَرْجِعَ الباطِلُ الي نـِصـابـِهِ... ولَعـَمـْري مـا عـَلَي مـِنْ قـِتـالِ مـَنْ خـالَفَ الحـَقَّ وَخـابـَطـَ الْغـَي مـِنْ اِدْهانٍ وَلا اِيهانٍ) (فرهنگ آفتاب ،ج 4 ،ص1915 )

بـه هـوش بـاشـيد كه اينك شيطان حزب خويش را برانگيخته است و هوادارانش را فراهم خوانده اسـت ، تـا ديـگـربـار جـور را بـه پـايـگـاه هاي ديـريـنـش بـاز گـردانـد و باطل را بر اريكه ي قدرت بنشاند. ... به جان خويشم سوگند، كه در پيكار و سركوبي آن ها  كـه بـا حـق سـتـيز كنند و درماندن در گمراهي همچنان پاي بفشارند، كم ترين نرمش و سازشي نخواهم داشت .

ـ دفاع از مرز ها

دفع تجاوز دشمن به مرز هاي كشور و دفاع از استقلال و تماميت ارضي جزء حقوق هر ملّتي است . مـتـجـاوزي كـه بـا نـاديـده گرفتن قوانين و ارزش  ها  و حقوق ملت  ها ، به خود اجازه تجاوز به كـشـوري را داده ، جـز پـاسـخ دنـدان شـكـن او را بـر سـر عقل نمي آورد.

امـيـرمـؤ مـنان عليه السلام به مردم عراق كه مرز ها يشان مورد تجاوز و تاخت و تاز شايان قرار گرفته بـود فـرمـود: (وَبـادِروُا جهاد عدُوَّكُم ) (فرهنگ آفتاب ،ج 4 ،ص917) و در جهاد با دشمن پيشدستي كنيد.

و در مورد اين كه متجاوز جز پاسخ دندان شكن نمي فهمد فرمود:

(رُدُّوْا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جاء، فَاِنَّ الشَّرَّ لا يَدْفَعَهُ اِلا الشَّرَّ) (نهج البلاغه فيض الاسلام،حکمت83)
پاره ي سنگ را به مبداش باز گردانيد، كه شر را تنها  شر دفع مي كند،

3) احاديث وارد شده در بيان پيامد هاي ترك جهاد

تـرك جهاد، پـيـامـد ها يي ناهنجار و ثمراتي تلخ در پي دارد و موجب انحطاط، سقوط ارزش ها ، دوري از مـعـنـويـت و افـتـادن در مـنجلاب مادّيّت و نابودي پايگاه هاي خداپرستي و حاكميت ديني خواهد شد.

امام علي عليه السلام ضمن بيان ارزش جهاد، به ثمرات تلخ ترك آن اشاره كرده ، مي فرمايد:

كسي كه از روي سرپيچي و اعراض ، جهاد را ترك كند، خدا بر او لباس ذلّت مي پوشاند، و گرفتاري ها و سختي ها بر او چيره مي شود، و به زبوني و بيچارگي دچار مي گردد، و بر دلش مـهـر بـي خـردي و سـبـك سـري زده مـي شـود، و حـقّ از او روي بـرمـي گـردانـد، بـدان دليـل كـه جهاد را ضايع ساخته است و ناگزير به پستي محكوم و از انصاف و عدالت محروم خواهد شد. (نهج البلاغه خطبه 27 )

استاد مرتضي مطهري در اين باره مي گويد:

تـا ملّتي مجاهد است ، ديگران او را به حساب مي آورند و اجبارا رعايت انصاف را درباره اش مي نـمـايـنـد. امـّا مـلّتـي كـه ايـن خـصـيـصـه را از دسـت داد، ديـگـران بـراي او شـخـصـيـّتـي قائل نمي شوند و از هر گونه انصافي درباره اش مضايقه مي كنند. (شهيد مطهري ،قيام وانقلاب مهدي (عج)،ص 92 )

ايـن فـرجـام تـلخ ، طبيعي است و كساني كه در راه شرافت ، از فداكاري و جانبازي و قرباني خودداري مي ورزند، قرباني هايي بيشتر در خواري و پستي خواهند داد.

اميرمؤ منان عليه السلام به كوفيان سست عنصر، كه از جهاد سر مي تافتند، مي فرمايد:

اگـر مـا نـيز چون شما [سست عنصر] مي بوديم . ستون دين استوار نمي شد و هيچ شاخه سبزي از درخـت ايـمـان نـمـي رُسـت . بـه خـدا سـوگـنـد دور نـبـاشـد كه خون بنوشيد و جامه پشيماني بپوشيد. (نهج البلاغه فيض الاسلام،خطبه 55 ، ص 136 )

كـسي كه از برداشتن سلاح ، سر باز مي زند، بايد خود را براي زندگي در سايه ترس از سلاح آماده كند. (همان منبع)

4) احـاديث وارد شده در بيان مقام و منزلت مجاهدان كه نيرو هاي مسلح شاخص ترين مصداق و در صف مقدم آن هستند؛ از جمله:

پـيـامـبـر صلي الله عليه و آله : خـيـر النـاس رجـل جـلس نـفـسـه فـي سبيل اللّه يجاهد اعدأه يلتمس الموت او القتل في مصافه . (ميزان الحکمه،ج 2 ،2682 )

بـهـتـريـن مـردمـان كـسـي اسـت كـه خـود را وقـف راه خدا كرده و با دشمنان او جهاد مي كند وخواستار مرگ يا كشته شدن در ميدان كارزار است .

5) احاديث وارد شده در بيان آثار و بركات وجود نيرو هاي مسلح ؛ از جمله :

در قسمتي از نامه اميرمؤمنان عليه السلام به مالك اشتر آمده است :

(فـَالْجـُنـُودُ بـِاِذْنِ اللّهِ حـُصـُونُ الرَّعـِيَّةِ، وَزَيـْنُ الْولاةِ وَعـِزُّالدّيـنِ، وَسـُبُلُ الاَْمْنِ وَلايْسَتَقيمُ الرَّعِيَّةُ اِلاّ بِهِمْ.) نهج البلاغه نامه 53

سپاهيان به اذن خداوند، دژهاي محكم مردم و پاسدار امّت و زينت فرمانروايان و عزت دين و افزار امنيت اند كه مردم بدون ياري آنان آسايش نخواهند يافت .

در اين نامه نقش و جايگاه نيرو هاي مسلّح در سه مأموريت اصلي نمايان است :

1ـ دفـاع از مـلّت و دولت و مرز هاي كشور اسلامي در برابر تجاوز دشمنان و هجوم بيگانگان . (دژ هاي مردم )

2ـ برقراي امنيت داخلي ، جلوگيري از شورش و آشوب بغات ، محاربان و توطئه گران داخلي . (افزار امنيت )

3ـ پـاسـداري از انـديشه و آرماني كه دولت و جامعه بر پايه آن قوام يافته و استوار گشته اسـت . (عـزّت ديـن )؛ زيـرا ارتـش اسـلامـي ارتـش مـكـتـبـي اسـت كـه بـر پـايـه بـيـنـش اسلامي شكل مي گيرد، سربازان و افسران آن به اسلام و رسالت آن متعهد هستند و در زندگي شخصي و عملي خود بدان وفا دارند و در جامعه از اسلام در برابر تحريف و بدعت گري دفاع مي كنند. نيرو هاي مسلّح اسلامي از اين ديدگاه ، نهادي فرهنگي و مكتبي است و تنها نيروي جنگي و نظامي نيست. (جنگ و صلح از ديدگاه نهج البلاغه ،محمد مهدي شمس الدين ،ص 67)

پـيـامـبـر صلي الله عليه و آله : الخـيـر كـله فـي السيف و تحت ظل السيف و لا يقيم الناس (الدين ) الا سيف. (بحارالانوار ،ج 97 ،ص 9 )

هـمـه خـير و بركات در شمشير و در زير سايه آن است و مردم (و دين ) را جز شمشير، برپا و استوار نمي دارد.

3 ـ سيره :

تاريخ اسلام بيانگر اين است كه حكومت هاي مسلمانان ـ چه آن ها كه بر حق بودند و چه آن ها كه بر باطل ـ ضرورت و اهميت وجود نيرو هاي مسلح را حس كرده و آن را تا جايي كه ممكن بوده ، تشكيل داده اند.

از اشارات و تصريحات مورخان استفاده مي شود كه تا زمان خليفه دوم ، در ميان مسلمانان، سـپـاه مـنـظـمـي كـه جنبه ارتش داشته و به عنوان نظامي، آماده دفاع و ايجاد امنيت و جهاد باشد، وجود نداشته است؛ بلكه همه مسلمين مردماني سپاهي و جنگجو و مبارز بوده اند كه در مـواقـع لزوم بـراي جهاد و يـا دفاع با فرمان پيشواي اسلامي آماده مي شده و پس از پايان آن به كار هاي معمولي خود باز مي گشته اند.

در زمـان خـليـفـه دوم، گـروهـي بـه عنوان نظامي و سپاهي شناخته شدند و دفتر خاص وحـقـوق و مـقـرري مـشـخص براي آن ها ايجاد شد و از اين زمان بود كه نيرو هاي نظامي از غيرنظامي ممتاز گرديدند. (تاريخ سياسي اسلام ،رسول جعفريان ،ج 1 ،ص 460)

در منابع و مدارك اسلامي از نيرويي نام برده شده به نام ((شرطة الخميس )) كه در عصر امـام عـلي عليه السلام  تـشـكـيـل شـده اسـت . ايـنان گروهي از ياران برگزيده بودند كه در نبرد پـيـشـگـامـي داشـتـنـد و در غير آن، شهر را پاسداري مي دادند و در اجراي قوانين نيز يار حكومت بودند.

از اصبغ بن نباته ، كه بر اساس نوشته كتب رجالي ، فرد شاخص شرطة الخميس بود، سؤال شده كه چرا شما را ((شرطة الخميس )) ناميده اند؟ او جواب داده است بدان روي كه ما جـنگ و نبرد تا مرز شهادت را براي امام علي عليه السلام  تضمين كرده بوديم و او پيروزي ما را. بر اساس روايتي ، تعداد اين نيروها سه هزار تا پنج هزار نفر بوده است.

 ( درس هايي از نظام دفاعي اسلام جمعي از مولفان ، درس 8 )

ضرورت وجود نيرو هاي مسلح در منابع قانوني

1 ـ قانون اساسي :

در اصـول قـانـون اسـاسـي نـظـام اسلامي ايران ، مي توان از دو منظر، ضرورت وجود وجايگاه رفيع نيرو هاي مسلح را مشاهده كرد:

اول ـ اصـولي كـه نـاظـر بـه بـيان وظايف و مسئوليت هاي كلي نيرو هاي مسلح است و ديگر اينكه فرماندهي كل آنان مستقيماً با مقام رهبري نظام است ؛ از جمله :

وظـايـف و اخـتـيـارات رهـبـر: ... فـرمـانـدهـي كـل نـيـرو هاي مـسـلح ... نـصـب وعزل و قبول استعفاي ... فرمانده كل سپاه ... و فرماند ها ن عالي نيرو هاي نظامي و انتظامي. (قانون اساسي اصل 110 )

فرمانده کل قوا با ايجاد ستاد کل نيرو هاي مسلح وظايف و مأموريت هاي کلي 1 – سياستگذاري ، 2– هماهنگي بين نيرو هاي مسلح ، 3 – نظارت بر حسن اجراي تدابير فرماندهي را اعمال مي نمايد.

اعـضـاي شـورا (ي عـالي امـنـيـت مـلي ) عـبـارتـنـد از: رئيـس سـتـاد فـرمـانـدهـي كـل نـيـرو هاي مـسـلح ... حـسـب مـورد... عـاليـتـريـن مـقـام ارتـش و سـپـاه .(اصل 176 )

در نـظـام جـمـهـوري اسـلامـي ، نيرو هاي مسلّح ، تحت سه عنوان سازماني انجام وظيفه مي كنند:

1ـ ارتش (متشكل از نيروي زميني ، هوايي و دريايي)

2ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (متشكل از نيروي زميني ، هوايي ، دريايي مقاومت بسيج و قدس )

3ـ نيروي انتظامي (متشكل از نيرو هاي ادغام شده شهرباني ، ژاندارمري و كميته انقلاب اسلامي )

مأموريت و وظيفه اصلي ارتـش جـمـهـوري اسـلامـي ايـران دفاع و پاسداري از مرز هاي خاکي ،آبي و هوايي کشور در برا بر هر گونه تجاوز نظامي ، مي باشد .

اصل 143 قانون اساسي:

ارتـش جـمـهـوري اسـلامـي ايـران ، پـاسـداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.

دولت بايد در زمان صلح ، از افراد و تجهيزات فني ارتش در كار هاي امدادي، آموزشي ، تـوليـدي و جهاد سـازنـدگـي اسـتـفـاده كـنـد. (اصل 147 )

سـپـاه پـاسـداران انـقـلاب اسـلامـي سه مأموريت مهم دارد: دفاع مسلحانه از انقلاب اسلامي ، سازماندهي و آموزش ارتش بيست ميليوني و تشکيل هسته هاي مردمي حزب الله در سراسر جهان.

 اصل 150 قانون اساسي :

سـپـاه پـاسـداران انـقـلاب اسـلامـي که در نخستين روز هاي پيروزي اين انقلاب تشکيل شد، بـراي ادامـه نـقـش خـود در نـگـهـبـانـي از انقلاب و دستاورد هاي آن پا برجا مي ماند.

دوم ـ اصـولي كـه ناظر به بيان اهداف و آرمان هاي كلي نظام اسلامي اند؛ اهدافي كه جز در سايه برخورداري از نيرو هاي مسلح قوي و توانمند دست نايافتني مي نمايند؛ از جمله:

نـفـي هـر گـونـه سـتـم گـري و سـتـم كـشـي و سـلطـه گـري و سلطه پذيري .(اصل 2 )

تامين قسط و عدل .(همان )

تامين و حفظ استقلال همه جانبه (اصل 2 و 9 )

طـرد كـامـل اسـتـعـمـار و جـلوگـيـري از نـفـوذ اجـانـب ؛ (اصل 3 )

تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي ؛(همان )

حفظ وحدت و تماميت ارضي ؛(اصل 9 )

حفظ نظام اسلامي كشور؛(اصل3 )

ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي ؛(اصل11)

حـمـايـت بـي دريـغ از مـسـتـضـعـفـان جهان ؛(اصل 154و 3)

جـلوگـيـري از اضـرار افـراد و تـجـاوز آنـان بـه مـنـافـع عـمـومـي .(اصل 40 )

-رهنمود هاي امام راحل و فرماندهي معظم كل قوا

در سـخـنـان امـام راحـل و مـقـام مـعـظـم رهـبـري نـيـز نـكـات جـالب و قابل توجهي درباره جايگاه نيرو هاي مسلح مي توان سراغ گرفت؛ که مأموريت هاي کلي نيرو هاي مسلح را در موارد زير مي توان خلاصه نمود:

1 – حفظ اسلام و ارزش هاي اسلامي و انقلاب

2 – حفظ نظام مقدس جمهوري اسلامي

3 – حفظ استقلال و مرز هاي کشور

4 – حفظ امنيت داخلي

5 – دفاع از مقدسات و حيثيت ملت

6 – قطع طمع دشمنان انقلاب اسلامي و خشکاندن ريشه هاي فساد صهيونيزم جهاني

7 – بازسازي کشور

8 – تشکيل جبهه قدرتمند اسلامي و دفاع از مسلمانان تحت ستم دنيا و مظلومان

9 – تشکيل ارتش صد ميليوني و ايجاد هسته هاي مقاومت اسلامي

(دژ هاي استوار ،پژوهشکده تحقيقات اسلامي سپاه ،ص 212-202 )

 قواي مسلّح در نظام دفاعي اسلام در كلمات بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ـ امام خميني (ره ) ـ و مقام معظم رهبري حضرت آية الله خامنه اي ، اين چنين توصف شده است :

امـام راحـل : قـواي مـسـلح از ارتـش و سپاه و ژاندارمري و شهرباني تا كميته ها و بسيج و عـشـايـر ويـژگـي خـاص دارنـد و نـگهبان سرحدات و راه ها و شهر ها و روستا ها و بالاخره نـگـهـداران امـنـيـت و آرامـش بـخـشان به ملت مي باشند، مي بايست مورد توجه خاص ملت ودولت و مجلس باشند. (صحيفه نور ،ج 21 ،ص192 – 193 )

تـمـام قـواي مـسـلح بايد بدانند كه اسلام قواي مسلح را در راس امور قرار مي دهد و آن ها هستند كه استقلال كشور را حفظ مي كنند. ( صحيفه نور ،ج14 ،ص 186 )

مـقـام معظم رهبري: نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ،امروز ، تجسم آرمان هاي مستضعقين هستند، و اين در تاريخ سابقه ندارد. جمهوري اسلامي 12 / 3 / 63

مسأله نيرو هاي مسلّح از نظر اسلام يكي از مسائل اصلي است، يعني در نظام اجتماعي همان طور كـه بـه نهاد هاي گـونـاگـون بـنـاي اجـتـمـاعـي تـوجـه [شـده ] بـه ارتـش هـم در درجـه اوّل در رديف بقيه بنيان هاي اجتماعي توجه شده و مورد اهتمام قرار گرفته است. از نظر اسلام نـيـرو هاي مـسـلّح مـايـه عزّت و سربلندي دين و اسلام هستند و در حقيقت راه هاي امنيت و آرامش ملّي، نيرو هاي مسلّح هستند، اصلا قوام ملّت بدون نيرو هاي مسلّح امكان پذير نيست. )روز نامه جمهوري اسلامي 30/1 / 65

مـقـام معظم رهبري: ارتش و تمامي نيرو هاي مسلح، امروز، ذخيره هاي انقلابند. چهار سال دوم، موسسه اطلاعات، ص 368

ارتـش و سپاه، امروز به صورت نوك پيكان دفاع مسلح از انقلاب اسلامي كه وظيفه همه ملت است مي باشند. روز نامه جمهوري اسلامي 20/11 / 66

ارتـش، اسـاس يـك مـمـلكـت اسـت، حـافـظ يـك مملكت است و اگر ارتش، اسلامي و فكرش اسلامي بشود، مملكت را به كمال مطلوب مي رساند. صحيفه نور ،ج 10 ،ص47

سـپـاه پـاسـداران ركـن ركـيـن و پـايـه مـحـكـم دفـاع از انقلاب در كشور است. صحيفه نور ،ج 16 ،ص157

يـك انقلاب بدون نيرويي مسلح كه از بطن انقلاب جوشيده باشد، نمي تواند به خودش اعتماد داشته باشد.. جمهوري اسلامي 15/2 / 65

هـر چه از تشكيل اين نهاد انقلابي (سپاه )، اسلامي و مكتبي مي گذرد، ضرورت نياز وجود سـپـاه بـراي حـراسـت و تـامين روند صحيح انقلاب اسلامي و دفاع در برابر مهاجمان آن برجسته تر و قطعي تر شده است. جمهوري اسلامي 6/2 / 62

سـپـاه پـاسـداران انقلاب اسلامي يك پديده انقلابي است كه براي اين ملت، لازم بوده و هست و خواهد بود. سپاه نور چشم ملت و انقلاب است. جمهوري اسلامي 20/12 / 67

سـپـاه پـاسداران انقلاب اسلامي يك نيروي نظامي است كه بقا و سلامت او با بقا و سلامت نظام ، ارتباط تنگاتنگ دارد. کيهان 8 / 11 / 68

نتيجه گيري

ضرورت وجود نيرو هاي مسلح در نظام اسلامي امري مسلم از نظر اسلام و قانون است. آيات قرآن و روايات متعدد معصومين عليه السلام  بر چنين ضرورتي تأكيد دارند، ضمن ايـنـكه سيره ‌‌‌حاكمان اسلامي به ويژه اميرالمؤمنين عليه السلام  گواهي روشن بر ضرورت وجود نـيـروهاي مـسـلح در نـظـام اسـلامـي اسـت. از نـظـر قـانـون اسـاسـي و سـخـنـان امـام راحل (ره ) و مقام معظم رهبري نيز، ضرورت وجود نيرو هاي مسلح امري قطعي و حتمي است.

 


 


آخرین کتاب ها