در میان خلائق هیچ انسانی محبوبتر از امیرالمؤمنین در نزد پیغمبر و در چشم پیامبر مکرم نبود.(سنن تَرمذی)
1398/12/19
سالروز میلاد خضرت علی علیه السلام و روز پدر مبارک باد
در میان خلائق هیچ انسانی محبوبتر از امیرالمؤمنین در نزد پیغمبر و در چشم پیامبر مکرم نبود.(سنن تَرمذی)

آخرین کتاب ها