فرهنگ درختکاری به یک فرهنگ عمومی در کردستان تبدیل شود.
1398/12/21
نماینده ولی‌فقیه در کردستان
فرهنگ درختکاری به یک فرهنگ عمومی در کردستان تبدیل شود.
نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان گفت: باید فرهنگ درختکاری به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل و همه با هم نسبت به نهال‌کاری و حفظ و حراست از منابع طبیعی اقدام کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، حضرت آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی همزمان با هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، همراه با استاندار و جمعی از مسئولین استان چندین اصله نهال را غرس کردند. این نهالکاری در زمینی پنج هکتاری در دامنه آبیدر و نهالکاری 20 هکتاری در تپه پیر چنار حسن‌آباد سنندج و 45 کیلومتری در ورودی و خروجی شهرهای استان با حضور مسئولان ارشد کردستان آغاز شد.
 
نماینده ولی فقیه در استان کردستان در این مراسم با تاکید بر اینکه فرهنگ درختکاری به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود، اظهار داشت: باید همه با هم نسبت به نهالکاری و حفظ و حراست از منابع طبیعی اقدام کنیم.
 
آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه حفظ و حراست از درخت، از کاشت آن هم باارزش‌تر و مهم‌تر است، بر عدم تخریب و صیانت از اراضی ملی و طبیعی تاکید کرد و گفت: کسانی که سبب تخریب پوشش گیاهی و قطع درختان می‌شوند، متخلف بوده و مرتکب گناه می‌شوند.

آخرین کتاب ها