1396/5/25
جُعِلَتِ الخَبائِثُ في بَيتٍ، وَجُعِلَ مِفتاحُهُ الكَذِبُ؛
پليدى‌ها در اتاقى نهاده و كليد آن دروغ قرار داده شد.

آخرین کتاب ها