استان کردستان می تواند بستر خوبی برای پیشبرد شرکت های دانش بنیان باشد
1399/5/26
نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان
استان کردستان می تواند بستر خوبی برای پیشبرد شرکت های دانش بنیان باشد
نماینده ولی فقیه دراستان کردستان با بیان اینکه استان کردستان دارای منابع خدادادی در زمینه کشاورزی، منابع و معادن می باشد افزود: این ظرفیت ها می تواند بستر خوبی برای پیشبرد شرکت های دانش بنیان توسط جوانهایی باشد که توانسته اند در این مورد بسیار خوب بدرخشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی در دیدار با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن تقدیر و تشکر از تلاشها و زحمات وی در راستای توسعه شرکت های دانش بنیان اظهارداشت: شرایط زمان اقتضاء می کند که به سمت دانش بنیان برویم چون دنیا به این سمت حرکت می کند و اگر کشوری در این زمینه غافل شود خودش عقب می افتد.
وی با بیان اینکه کشور دارای منابع انسانی بسیار مستعد است افزود: گذشته از کشور استان کردستان از این لحاظ ویژه است چون دارای منابع انسانی و جوان های خوش استعداد و خلاقی است که اگر حمایت شوند نه تنها برای استان موثرند بلکه برای کشورنیز موثر و مفید هستند.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان تصریح کرد: استان کردستان می تواند استانی معین برای کشور باشد و بسیاری از نیازهای کشور را در بیشتر زمینه ها برطرف کند و این ظرفیت را دارد  که مشاغل دانش بنیان را خود جوانها پایه ریزی کنند.
آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه استان کردستان دارای منابع خدادادی در زمینه کشاورزی، منابع و معادن می باشد افزود:  این ظرفیت ها می تواند بستر خوبی برای پیشبرد شرکت های دانش بنیان توسط جوانهایی باشد که توانسته اند در این مورد بسیار خوب بدرخشند.
وی با تاکید بر حمایت از جوانان در بحث دانش بنیان خاطر نشان کرد: این جوانها نیاز به حمایت دارند که خود مقام معظم رهبری در این مسئله تاکید و توجه خاصی به مسئله دانش بنیان دارند که فرمایشات وی فصل الخطاب است.
نماینده ولی فقیه گفت: پیشرفت و حرکت در مسیر دانش بنیان در این زمان می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و باید زیر ساخت ها فراهم شود و نیروهای دلسوزی که به مسئله آشنا باشند و هم اینکه در خدمت جوانان باشند و ایده های آنها را عملیاتی کنند بکارگیری شوند.
آیت الله حسینی شاهرودی حمایت های مالی به جوانان در زمینه دانش بنیان وظیفه ذاتی مسئولین دانست و گفت: مسئولین باید از نیروهای تحصیل کرده و بااستعداد در این زمینه استفاده کنند و اگر در استان مسئله دانش بنیان توسعه یابد هم باعث ایجاد اشتغال وهم اینکه موجب رشد اقتصادی و توزیع درآمد می شود.

آخرین کتاب ها