فعاليت احزاب نبايد به دوران انتخابات خلاصه شود/ واگذاري پست‌ها براساس اصل شايسته‌ سالاري باشد
1396/9/25
ديدار با جمعي از بانوان فرهيخته استان
فعاليت احزاب نبايد به دوران انتخابات خلاصه شود/ واگذاري پست‌ها براساس اصل شايسته‌ سالاري باشد
نماينده ولي فقيه در استان کردستان گفت: مشکل اصلي ما در بحث احزاب در کشور اين است که فعاليت‌هاي آنها بيشتر در زمان‌هاي انتخابات بوده و بعد از برگزاري انتخابات به گونه‌اي تعطيل مي‌شوند.

نماينده ولي فقيه در استان کردستان

فعاليت احزاب نبايد به دوران انتخابات خلاصه شود/ واگذاري پست‌ها براساس اصل شايسته‌ سالاري باشد

 

به گزارش سايت اطلاع‌رساني دفتر نماينده ولي فقيه در استان کردستان، در ديدار با جمعي از بانوان فرهيخته استان در سنندج، اظهار کرد: برگزاري اين جلسات در کنار ايجاد وحدت موجب الفت بيشتر و بيان مشکلات و بررسي مسائل موجود در هر جامعه‌اي مي‌شود.

وي با بيان اينکه برگزاري اين جلسات نتايج و خروجي قطعا خوبي خواهد داشت، گفت: فعاليت‌هاي اجتماعي و تاثيرگذار در اين حوزه بسيار ارزشمند است و خوشبختانه اهداف خوبي در نظر گرفته شده که بايد عملياتي شود.

نماينده ولي فقيه در استان کرد خاطرنشان کرد: خداوند زن و مرد را مکمل هم آفريده است و رسيدن به حيات طيبه براي زن و مرد ميسر و در اين راستا راه‌هاي مختلفي تعريف شده است.

آيت‌الله حسيني‌شاهرودي حرکت در مسير الهي را منجر به رسيدن به حيات طيبه دانست و گفت: ما زن‌هاي زيادي در طول تاريخ داريم که خداوند متعال آنها را در قرآن کريم ستوده است و اين نشان مي‌دهد در بحث حيات طيبه زن و مرد با هم برابر هستند.

وي خاطرنشان کرد: برخي از بانوان در تاريخ بشريت به الگوهايي بي‌نظير تبديل شده‌اند که دليل اصلي آن حرکت در مسير دستورات الهي و اطاعت محض از فرامين خالق يکتا بوده است.

نماينده ولي فقيه در استان کرد تصريح کرد: انسان‌ها براي رسيدن به حيات طيبه بايد از تمام مسائل دنيوي بگذرد که نمونه‌هاي بارزي از اين بانوان از خودگذشته را در طول تاريخ بشيريت به ويژه در تاريخ اسلام ديده‌ام.

آيت‌الله حسيني‌شاهرودي با بيان اينکه حضرت خديجه براي اسلام و پيامبر از تمام مال خود گذشت، گفت: پيامبر براي طي مسير نياز به سرمايه داشت و خداوند به همين منظور حضرت خديجه(س) را سر راهش قرار داد.

وي افزود: مديريت در کنار داشتن  ثروت از ويژگي‌هاي بارز حضرت خديجه بود و توانست با اهداي مال خود در راه اسلام و پيامبر نقش مهمي در پايه‌گذاري و و محکم کردن پايه‌هاي دين اسلام داشته باشد.

نماينده ولي فقيه در استان کردستان خاطرنشان کرد: اگر مسلمانان سه سال در شعب توانستند تحمل کنند به واسطه کمک‌هاي حضرت خديجه بود که تمام مال و ثروت خود را در اين مسير تقديم کرد.

آيت‌الله حسيني‌شاهرودي با اشاره به اينکه چنين بزرگ بانويي که به لحاظ ثروت و قدرت در آن دوران جايگاه بسيار زيادي در بين اعراب داشت خود را کنيز پيامبر مي‌دانست، گفت: حضرت خديجه در خدمت به پيامبر در دوراني که در غار حرا حضور داشتند از هيچ تلاشي فروگذار نبود.

 

وي در ادامه با بيان اينکه نقشي که حضرت زينب در قيام عاشورا ايفا کرد نقش بسيار سرنوشت‌سازي بود، گفت: اگر به واسطه وجود حضرت زينب نبود شايد نامي از اين قيام عظيم و الهي باقي نمي‌ماند.

نماينده ولي فقيه در استان کردستان خاطرنشان کرد: به امر خدا حضرت زينب قدرتي گرفت که با صداي حضرت اميرالمومنين واقعيت‌هاي کربلا را براي مردم تبيين کند و اصلي‌ترين گام را با روشنگري‌هاي خود براي ماندگاري قيام کربلا در طول تاريخ بردارد.

آيت‌الله حسيني‌شاهرودي با اشاره به اينکه در بعد معنويت زن مرد فرقي ندارد، گفت: هر کس توانست در اين مسير سبقت و رنگ خدايي بگيرد به حيات طيبه دستيافته و در اين مسير فرقي بين زن و مرد وجود ندارد.

وي اضافه کرد: انسان‌ها با شخصيت حقيقي خود اعتبار پيدا مي‌کنند که بايد تلاش کنيم در اين حوزه پيشتاز باشيم، چرا که با رسيدن به اين شخصيت حقيقي مي‌توانيم به رتبه‌هاي مختلف دست پيدا کنيم.

نماينده ولي فقيه در استان کرد با بيان اينکه انسان‌ها در کنار شخصيت حقيقي يک شخصيت اعتباري هم دارند، گفت: اگر اين شخصيت‌هاي حقيقي بر اساس توانايي و صلاحيت در جاي خود قرار گيرند اصل عدالت تحقق پيدا مي‌کند.

آيت‌الله حسيني‌شاهرودي اضافه کرد: توسعه و پيشرفت در هر جامعه‌اي زماني محقق مي‌شود که کارها به اصل آن سپرده شود و هر کس در جاي واقعي خود قرار گيرد.

وي با بيان اينکه عقب‌ماندگي ما به دليل اين اصل که خيلي از کارها به اهل آن سپرده نمي‌شود، گفت: به همين دليل در برخي از کارها نه تنها پيشرفت نداريم، بلکه با پسرفت مواجه مي‌شويم.

وي افزود: تبين نقش شايسته سالاري در پيشرفت استان يکي از اقداماتي بود که در بستر دفتر مطالعات کاربردي مورد توجه قرار گرفت و در همين راستاي جلسات متعدد و همايش‌هايي نيز برگزار شده است.

نماينده ولي فقيه در استان کرد با تاکيد بر اينکه شايستگي بايد در دادن مسئوليت‌ها ملاک باشد، گفت: شايستگي زن و مرد ندارد و اين مهم اگر در سطوح مختلف جامعه مورد توجه قرار گيرد بسياري از مشکلات حل و شاهد توسعه متوازن در بهره‌گيري از توان نيروي انساني خواهيم بود.

 

آيت‌الله حسيني‌شاهرودي با بيان اينکه البته در بحث بکارگيري بانوان در پست‌هاي مختلف در برخي جاها بايد مسائلي مانند جنسيت نيز در نظر گرفته شود، گفت: روحيات بانوان با برخي کارها و حرفه‌ها همخواني ندارد از اين رو بايد به اين مسائل توجه کرد.

وي تصريح کرد: وقتي مي‌خواهيم مسووليت‌ها را بدهيم بايد به اين موضوع که بانوان ما نيمي از کل جامعه را تشکيل مي‌دهند و بايد از توان و استعدادهاي آنها استفاده شود توجه کنيم.

نماينده ولي فقيه در استان کرد تربيت فرزندان را يکي از مهم‌ترين رسالت‌ها و وظايف بانوان دانست و گفت: مردان هر ميزان وقت بگذارد نمي‌تواند فرزندان را به درستي تربيت کنند.

آيت‌الله حسيني‌شاهرودي گفت: يکي از اساسي‌ترين مشکلات ما در خانواده‌ها اين است که بسياري از افراد مسئوليت واقعي خود را ناديده و دنبال انجام مسئوليت‌هاي ديگري هستند.

وي اضافه کرد: بايد براساس صلاحيت افراد در مسووليت‌هاي مختلف به کارگيري شوند و در اين ميان از ظرفيت بانوان توانمند در جاهايي که با روحيات و توانايي آنها سازگار هستند استفاده شود.

نماينده ولي فقيه در استان کرد با بيان اينکه بانوان به لحاظ حساسيت و ظرافت خاصي که دارند  در پست‌هايي که نياز به حساسيت‌هاي خاص دارد بهتر از مردان عمل ‌مي‌کنند، افزود: اما در اين ميان شاغل بودن مردان در هر جامعه‌اي به نفع بوده چرا که بسياري از مشکلات را حل مي‌کند.

آيت‌الله حسيني‌شاهرودي گفت: اگر مردان ما شاغل باشند ديگر با اين ميزان بالاي جوانان مجرد که توان ازدواج و تشکيل خانواده را به دليل نبود شغل مناسب ندارند مواجه نبوديم.

وي با بيان اينکه وقتي بخواهيم چيزي که وجود دارد از مسير واقعي خود منحرف کنيم به نفع جامعه نيست، گفت: بايد توانايي‌هاي را شناسايي و بر اساس اصل شايسته‌ سالاري از ظرفيت بانوان بيش از پيش استفاده شود.

نماينده ولي فقيه در استان کردستان  باز تعريف دوباره نقش‌ها را در جامعه ضروري دانست و گفت: متاسفانه الان نقش‌ها قاطي شده و افراد در کانون خانواده گاها نقش خود را ندارد و همين جابه جايي نقش‌ها مشکلات زيادي را در خانواده و اجتماع به وجود آورده است.

آيت‌الله حسيني‌شاهرودي اظهار داشت: بايد در اين راستا برنامه‌ريزي‌هاي لازم انجام و با بازتعريف دوباره نقش‌ها هر کس را در جايگاه خود قرار دهند.

وي با بيان اينکه کار احزاب فقط کار سياسي نيست، گفت: نقش احزاب تربيت انسان‌ها بر اساس استعدادها براي نقش‌هاي مختلف در جامعه با هدف پيشبرد نظام است.

وي گفت: مشکل اصلي ما در بحث احزاب در کشور اين است که فعاليت‌هاي آنها بيشتر در زمان‌هاي انتخابات بوده و بعد از برگزاري انتخابات به گونه‌اي تعطيل مي‌شوند.

نماينده ولي فقيه در استان کرد با اشاره به اينکه احزاب ما بايد برنامه چند ساله و دراز مدت داشته باشند، اضافه کرد: احزاب بايد براي توسعه در استان برنامه داشته باشد و اگر در اين مسير عمل کنند موفق خواهد بود.

آيت‌الله حسيني‌شاهرودي خاطرنشان کرد: در اقدامي که انجام مي‌شود، بايد رضاي خدا را در اولويت قرار دهيم و البته بايد اين مسئله را در نظر بگيريم که خانواده را فداي فعاليت اجتماعي نکنيم.

وي با بيان اينکه هر کاري که خدايي و براي خدا باشد ماندگار خواهد بود، گفت: بايد سعي کنيم تمام کارها و برنامه هايي که انجام مي‌دهيم براي رضاي خدا باشد تا بهترين نتايج را بدست بياويم.

انتهاي پيام/


آخرین کتاب ها