اظهارات مدیرکل جهادکشاورزی استان دردیداربا نماینده محترم ولی فقیه
1397/3/28
اظهارات مدیرکل جهادکشاورزی استان دردیداربا نماینده محترم ولی فقیه
مدیرکل جهاد کشاورزی باابراز خرسندی از دیدار با نماینده محترم ولی فقیه، اظهارداشت:سال گذشته 620 هزارتن گندم از سطح استان برداشت وبه سیلوها انتقال یافته که پیش بینی امسال یک میلیون تن گندم می باشد. وی افزود خرید تضمینی گندم از کشاورزان درسال 97 نسبت به سال گذشته 65 درصد افزایش می یابد.که حدود 60 درصد تولید وبرداشت گندم درکردستان مازاد نیاز استان است. دربحث منابع، جناب آقای جعفری مدیرکل جهاد کشاورزی استان بیان داشت :استان کردستان رتبه سوم کشوری را از لحاظ وجود منابع دارا می باشد.

آخرین کتاب ها