حج یکی ازارکان دین ما مسلمانان است/ کعبه مایه برکت وفخر همه انسانهاست.
1397/4/24
نماینده ولی فقیه درگرامیداشت هفته حج
حج یکی ازارکان دین ما مسلمانان است/ کعبه مایه برکت وفخر همه انسانهاست.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان با تاکید براینکه حج یکی ازارکان دین مسلمانان است اظهارداشت:اگرمسلمانی حج را منکر واورا قبول نداشته باشد از دین خارج شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی شاهرودی در همایش گرامیداشت هفته حج درحضور تعدادکثیری از زائرین، اظهار داشت: کعبه مایه برکت وچشم روشنی وفخر همه انسانها است واین می تواند منشاء ومرکز هدایت کل انسانها باشد.
 نماینده ولی فقیه دراستان کردستان بیان داشت: اولین خانه ای  که خداوند برای بشردرنظر گرفت همان کعبه مقدس بوده که قبل از حضرت آدم این جایگاه مقدس ووالا وجود داشته است.که به امر خدا توسط حضرت ابراهیم وفرزندش تعمیرومرحمت شده است.
وی خاطرنشان کرد: کعبه نماد عظمت وبزرگی پروردگار است وخداوند پیامبر ودین اوبرای هدایت بشردرکنارهمین کعبه فرستاد چون دینی برحق بود ودینی است که برهمه ادیان پیروز می شود 
حسینی شاهرودی طواف خانه خدا را از شعاعرالهی دانست وگفت: حضرت ابراهیم به خاطر خدا زن وفرزند کوچکش را درآن سرزمین بدون آب وسرپناه رها کرد وآنها به دنبال آب هفت بار مسیرصفا ومروه را طی نمودند تا به امر خدا برای نجات آنها چشمه زمزم جوشید .
نماینده ولی فقیه حج رفتن را به عنوان یک نعمت مبارک توصیف کرد وگفت: زمانی که انسان از طواف خانه خدا خارج می شود تمام گناهان وی می ریزدومثل طفلی است که تازه ازمادرمتولد شده .
حسینی شاهرودی بااشاره به واجب بودن حج اظهارداشت : دراسلام سفارش شده که حج خانه خدا نباید کمرنگ وترک شود ودرصورت مستطیع بودن  ترک حج مایه هلاکت انسان وجزء گناهان کبیره می باشد.
 
وی بااشاره به مزیت وعبادت خانه خدا اظهارداشت:مشرف وزیارت حج باعث سروسامان دادن به زندگی شخصی انسان می شود وباتوجه به ماهیت بودن آن مانع از انجام منکرات وگناهان می گردد.
 حسینی شاهرودی درادامه گفت: حج مجموعه ای ازمسائل عبادی، سیاسی ومعنوی است وبرای زیارت خانه خدا اصل براین است که بدن انسان نیز به زحمت بیافتد.وازعبادتی که دارای طاعت وبارمالی می باشد دوری نکند.
 نماینده ولی فقیه با توصیه به حجاج بیان داشت : باآمادگی کامل به حج بروید وخود رابرای زیارت خانه خدا آماده کنید وسعی شود که از سفر به حج از معنویات آن همچون قرآن خواندن، نمازخواندن، دعا کردن وبه جاآوردن اعمال حج بهرمند شویدچون خداوند درقبال یک حج مقبول بهشت برین را برای انسان وعده داده است.
حج نمایش قدرت و وحدت مسلمانان است و هیچگاه نباید کمرنگ و یا تعطیل شود.
حسینی شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خور با اشاره به کنگره عظیم حج گفت:کنگره حج نماد وحدت و اتحاد همه مسلمانان در سراسر جهان است و در صورتی که دارای اتحاد و انسجام باشند می توانند سیاست های تفرقه افکنانه ی دشمنان اسلام و مسلمین را خنثی و مسائل و مشکلات موجود را حل نمایند. و هیچگاه نباید کمرنگ و یا تعطیل شود   
نماینده ولی فقیه دراستان کردستان اظهارداشت :حج دارای ابعاد مختلفی است ویکی از مباحث آن بحث سیاسی است که بایدخط وخطوط مسلمانان جدا از کفار ومشرکین باشد.
وی گفت :درروزحج به همه مسلمانان اعلام می شود خداوپیامبرش ازمشرکین برائت جسته اند وشما نیز به پیروی از آنها باید ازمشرکین که همان آمریکا واسرائیل هستند برائت بجوید.
 نماینده ولی فقیه درپایان اظهارداشت: همه مسلمانان باهم برادروبرابرهستند وبابرگرفته از امرخدا وپیامبرش باید یارویاور مظلوم باشیم وایران وظیفه خود می داند که هرکشورمسلمانی مورد تهدید وظلم دشمنان اسلام قرارگیرد به یاری وکمک آنها برود.

آخرین کتاب ها