توسعه صنایع کوچک به استقلال کشور کمک می کند
1397/5/28
نماینده ولی فقیه دردیداربا مسئولین وکارکنان شرکت شهرکهای صنعتی
توسعه صنایع کوچک به استقلال کشور کمک می کند
نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: صنایع کوچک می تواند منبعی برای بالابردن ثروت ملی باشد وبه استقلال وخودکفایی کشور کمک کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی پیش ازظهر امروز در نشست بامسئولین وکارکنان شرکت شهرکهای صنعتی اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی همیشه درهرکشوری مهم بوده وباید مورد توجه ویژه قرارگیرد.واین شرکتها نقش مهم وارزنده ای درایجاد وتولید صنایع کوچک دارند.
نماینده ولی فقیه درادامه گفت :بسیاری از کشورها ازطریق ایجاد صنایع کوچک خود را ازوابستگی نجات داده اند وما اگر ازطریق تولید صنایع کوچک به استقلال وخودکفایی برسیم دشمن نمی تواند دشمنی خود را برما تحمیل کند.
آیت الله حسینی شاهرودی تصریح کرد: صنایع کوچک باید به سمت وسوی روستاها و خانه های مردم سوق داده شود ومنبعی برای درآمد وایجاد اشتغال باشد.تادرآمدی یکنواخت برای مردم ایجاد کند.
ایشان خاطر نشان کرد: شرکت شهرکهای صنعتی درتوزیع وتکثیر صنایع کوچک باید عادلانه و براساس شرایط وظرفیتهای منطقه برای تولید اجناس لازم درروزمره مردم تلاش مضاعف داشته باشند.
 نماینده ولی فقیه یکی از مشکلات درایجاد صنایع  توجه به جانبی کار وتمرکززدایی دانست وگفت:سیاست باید براین باشدکه درایجاد وتاسیس صنایع به اصل بنگاه تولیدی توجه شود نه به جانبی کار که این عامل باعث عدم راه اندازی وایجاد مشکل در صنایع خواهد بود.
 وی بااشاره به لزوم صنایع تولیدی گفت: افرادی که توانایی مالی ومدیریتی دارندیرای ایجاد صنایع وکمک به اشتغال جوانان و اقتصاد کشور مان پیش قدم شوند.
 آیت الله حسینی شاهرودی درادامه با اشاره به مشکلات مربوط در حوزه‌های تاسیس وراه اندازی صنایع بزرگ نسبت به صنایع کوچک گفت: مشکلاتی که درحوزه صنایع بزرگ از جمله بالابودن هزینه وزمان بری بیشتر وجوددارد درتاسیس صنایع کوچک وجود ندارد واین خود می تواند مزیتی برای ایجاد و توسعه صنایع کوچک دراستان ومنطقه است .
نماینده ولی فقیه تصریح کرد:استان کردستان ظرفیت وبسترلازم هم  برای تاسیس صنایع بزرگ وهم برای صنایع کوچک دارد.وبه جهت بهره برداری زود بازده وتاثیر آن درمعیشت مردم اگر بتوان قطعه سازی وصنایع بسته بندی دراستان راه اندازی شود درآمدآن به مراتب بهترازصنایع بزرگ مثل کارخانه خودروسازی وغیره است. 
 
وی بااشاره به ویژگی استان درایجاد صنایع کوچک وبزرگ گفت: استان کردستان دارای ظرفیتها وامکانات وموقعیت استراتژیک بی نظیر است واین استان ظرفیت بیش از این جمعیت را نیز دارد وباید از این مزایا درجهت بهتر زندگی کردن مردم استفاده کرد.

ایشان توسعه وتاسیس صنایع دراستان را لازم وضروری دانست وگفت: با توجه به زمینه ها وظرفینهایی خدادادی که ازلحاظ معادن وامکانات  موجود ونیروی کارخلاق وپرتوان در استان وجود دارد بسیار لازم است که شهرکها دربخشهای مردمی قرارگیرد ومکانهایی که امکانات مرتبط با آن است مورد توجه وبهره برداری جدی قرارگیرد
نماینده ولی فقیه درپایان خاطر نشان کرد: نگاه شرکت شهرکهای صنعتی به این باشد که صنایع کوچک را کوچکتر کنید و زنجیروار به هم وصل شوند تا که اشتغال ودر آمدزایی بیشتری داشته باشد وباید دولتها ومسئولین این بستررا فراهم کنند وامکانات لازم دراختیار قشر جوان وکارآموزان این صنایع قراردهند.
 

 


آخرین کتاب ها