قرآن محور وحدت همه مسلمانان است
1397/5/30
نماینده ولی فقیه دردیداربا نمایندگان موسسه قرآنی فدائیان اسلام
قرآن محور وحدت همه مسلمانان است
نخستین مسابقات قرآنی یادواره شهدای فدائیان اسلام درکردستان برگزارمی شود.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان کردستان، نخستین نشست هماهنگی برگزاری مسابقات قرآن یادواره شهدای فدائیان اسلام امروز دردفتر نماینده مقام معظم رهبری حضرت آیت الله شاهرودی وبه ریاست ایشان وبا شرکت نمایندگان ادارات فرهنگ وارشاداسلامی، مرکزبزرگ، سازمان تبلیغات واعضاء دفتر نمایندگان موسسه فدائیان اسلام برگزارشد.
دراین نشست برکلیات مسابقه دررشته های مختلف، حفظ، ترتیل و قرائت دربین اقشار مختلف در6شهرستان درآبانماه دهه اول ربیع الاول موافقت به عمل آمد.
بنابراین مقررشد درجلسات آتی ضمن دعوت از آموزش وپرورش، دانشگاه کردستان واوقاف وامورخیریه کمیته هایی جهت تدوین نهایی برنامه تشکیل گردد.
دراین نشست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی به عنوان دبیر مسابقات انتخاب شود.
درادامه این جلسه حضرت آیت الله حسینی شاهرودی برگسترش فرهنگ قرآنی تاکید کردندوقرآن رامحور وحدت دانست واظهارداشت : قرآن کتاب مشترک همه ادیان ومذاهب است وبرای دست یابی به امت واحده اسلامی باید تلاش کرد وهمه دست به دست هم دهیم تا به وحدت امت واحده برسیم .
نماینده ولی فقیه دررابطه با زمان برگزاری این یادواره بیان داشت: دراستان کردستان ماه ربیع الاول جایگاه ویژه ای دربین مردم دارد ودراین ماه مجالس ویادواره ها با تنوع برنامه هایی مختلف همراه با شادی برگزارمی شود.به همین جهت پیشنهادمی گردداین دوره از مسابقات دراین ماه ودرشهرستانهای تابع ودرمرکز استان در3روز برگزارگردد.

آخرین کتاب ها