سلامت انسان تضمین کننده سلامت جامعه است/سلامت وامنیت دومقوله هستند که باید همواره مورد غفلت قرارنگیرند
1397/6/5
نماینده ولی فقیه دردیداربا جامعه پزشکی استان
سلامت انسان تضمین کننده سلامت جامعه است/سلامت وامنیت دومقوله هستند که باید همواره مورد غفلت قرارنگیرند
نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: سلامت انسان تضمین کننده سلامت جامعه است/سلامت وامنیت دومقوله هستند که باید همواره مورد غفلت قرارنگیرند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی پیش ازظهر امروز در نشست باجامعه پزشکی استان اظهار داشت: بحث سلامت انسان درجامعه امروزی بسیارموضوع مهمی است وبه نظراسلام آن افکار واقدامی که باعث به خطر افتادن سلامتی  انسان می شود ناپسند وحرام است
نماینده ولی فقیه تصریح کرد: هیچکس حق ندارد امنیت وسلامت دیگری را به خطر باندازد واین دو مقوله باید همیشه پایداروسلامت بماند.
وی گفت: باید دربحث سلامت پیش گیری انجام گیرد تا که انسان به بیماری مبتلا نشودوحفظ سلامتی وعمر پایدار منوط به حفظ سلامتی جسم وجان انسان است.
ایشان خاطرنشان کرد: خوردن ونوشیدن غذاهای سالم وطبیعی تاثیر دوچندانی برسلامتی بدن انسان دارد.
آیت الله حسینی شاهرودی بااشاره به دستورات اسلام درموضوع سلامت انسان گفت: دین اسلام  برای سلامتی انسان درنوع ومقدارغذا خوردن توصیه های خاصی دارد که اگر آنها رعایت شود سلامتی به خطر نخواهد افتاد. 
وی تصریح کرد: انسان باید نسبت به نحوه غذا خوردن دقت لازم داشته باشد هم نوع غذا وهم بحث حلال وحرام بودن آن مدنظرقراربگیرد که خدای نکرده دچارگناه نشود. 
نماینده ولی فقیه بااین بیان که جسم وروح مکمل هم هستند اظهارداشت: باید بین سلامتی روح وجسم ارتباط ایجاد شود روح بیمارتاثیر فراوانی برسلامتی واعضاء بدن انسان داردوبهترین راه دوری از بیماریهای روانی ارتباط با خدا است.
وی گف: جسم وجان هرکدام به نوع خودغذای مخصوص احتیاج دارند که غذای روح ارتباط با خدا وتقرب جستن است
آیت الله حسینی شاهرودی اظهارداشت: سلامتی افراد جامعه  بستگی به غذای سالم داردوباید تلاش شود غذاهایی که خاصیت دارویی دارند بیشتر درسفره غذایی مردم گنجانده شوند.
وی خاطرنشان کرد:اگر بخواهیم جامعه ای پاک وسلامت داشته باشیم .به سلامتی مردم آن جامعه بایداهمیت داده شود.
نماینده ولی فقیه درادامه گفت: علوم پزشکی باید برنوع ومقدار ومقیاس غذاهای مردم نظارت ودستورات علمی ارائه دهد.
وی اذعان داشت: امروزه بیشتر بیماریها برمی گردد به نوع غذاهایی که به شکلهای مختلف عرضه ومورد مصرف مردم قرارمی گیرد.
ایشان گفت: همه نعمتهایی که خداوند برای ما آفریده ترکیبی از غذا ودارو است وباید این نعمتها مورد توجه وقدرشناسی قرارگیرد.
باید ترکیب غذایی ودارویی به دست آورد تا سلامت مردم وجامعه تضمین شود
 آیت الله حسینی شاهرودی خاطرنشان کرد: علوم پزشکی باید ترکیب غذایی ودارویی بدست آورد. تامنتظر کشف  دارو ودرمان پایتخت نباشند ودرهرمنطقه به تبع وجود مواد غذایی وگیاهان داروئی که به وفور یافت می شود میتوان داروهای خاصی را تولید کنند .
وی بااشاره به پیشرفت علم پزشکی وتخصص دراین رشته گفت:  زمانی پزشکان بیمارستانهای مااکثرخارجی بودند اما به برکت این نظام  وانقلاب الان ما داریم به کشورهای پیشرفته دنیا پزشک صادرمی کنیم وبیشتر کشفیات موثر دارویی دردنیا از آن پزشکان ایرانی است.
ایشان بااشاره به وجودبعضی امراض خاص درمناطقی ازکشوراظهارداشت:  دانشگاه وظیفه دارد روی امراض منطقه ای تحقیق کند وبرای درمان آن راه چاره ای اندیشیده شود. 
نماینده ولی فقیه درپایان گفت: استفاده از داروی ایرانی باید مورد توجه جامعه پزشکی قرارگیردواگر احساس می شود که ازکیفیت پایتن تری  نسبت به داروی خارجی برخوردارند باید جهت بالابردن کیفیت وتاثیرگذاری بیشتر آن تلاش شود.

آخرین کتاب ها