شیعه وسنی یک دشمن مشترک دارند که دشمن اصلی دین است/: یکی از اهداف مهم وکلیدی روحانیون حفظ دین اسلام است
1397/6/11
نماینده ولی فقیه درنشست با دستگاههای فعال فرهنگی وروحانیون مبلغ طرح هجرت
شیعه وسنی یک دشمن مشترک دارند که دشمن اصلی دین است/: یکی از اهداف مهم وکلیدی روحانیون حفظ دین اسلام است
نماینده ولی فقیه بااشاره به وظایف شرعی روحانیون افزود: یکی از اهداف مهم وکلیدی روحانیون وطلبه ها حفظ مردم ودین اسلام دربرابردشمنهای قسم خورده این ملت است وباید ما روحانیون تمام قد درکنار مردم برای حفظ دین اسلام وخارج نشدن مردم از این دین تلاش وتبلیغ نماییم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه درکردستان، حضرت آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی پیش از ظهر امروز درنشست با حضور حجه الاسلام والمسلمین نبوی معاون تبلغ حوزه های علمیه کشور ومدیران دستگاههای فرهنگی استان وجمع کثیری از روحانیون طرح هجرت اظهارداشت: انقلاب اسلامی رویدادبزرگی بودکه دردنیا اتفاق افتاد و  توانست معادلات سیاسی در نظام دو قطبی حاکم در جهان را بر هم بزند وجلو حرکتی که به سمت بی دینی وبی خدایی شروع کرده بودند بگیرد.
نماینده ولی فقیه باتاکید براینکه یکی از برنامه های غرب تمرکز برروی کم کردن جمعیت مسلمانان بود اظهارداشت: غربیها به شیوه های مختلف ازجمله اسلام هراسی سعی براین داشتند که جلوی گرایش دیگر ادیان به دین اسلام را بگیرند اما آن طرح نیز شکست خورد وروز به روز برجمعیت مسلمانان افزوده می شود.
وی باتوجه به آمار افزایش جمعیت مسلمانان درسراسر دنیا خاطر نشان کرد: افزایش جمعیت مسلمانان دراقصی نقاط دنیا فقط ناشی از زاد وولد نیست بلکه با توجه به کامل بودن این دین نسبت به ادیان دیگر بسیاری از مردم براساس علم وآگاهی که نسبت به این دین دارند به اسلام گرایش پیدا می کنند.
آیت الله حسینی شاهرودی تصریح کرد: دشمنان اسلام چون تمدن اسلامی را درمقابل خود دیدند با تمام قوا برای مقابله باآن آمدند تا دین خدا را ازمیدان بیرون کنند اما چیزی که مایه پیروزی ملت اسلام دربرابرخواسته های پلید آنها شد اتحاد وهمبستگی مسلمانان است.
وی باتاکید برفعالیتهای انجام گرفته توسط طلبه ها وروحانیون درطرح هجرت گفت: طرح هجرت با نظارت وحمایت سازمان تبلیغات وحوزه های علمیه ودیگر نهادهای فرهنگی،  درچند سال گذشته موفق شده هم دربخش اهل سنت وهم تشیع گذشته از شهرستانها وروستاهای نزدیک حتی روستاهای دوردست وکوچک را تحت پوشش تبلیغ دینی قراردهد.
نماینده ولی فقیه بااشاره به وظایف شرعی روحانیون افزود: یکی از اهداف مهم وکلیدی روحانیون وطلبه ها حفظ مردم ودین اسلام دربرابردشمنهای قسم خورده این ملت است وباید ما روحانیون تمام قد،  درکنار مردم برای حفظ دین اسلام وخارج نشدن مردم از این دین تلاش وتبلیغ نماییم.
وی تاسیس دانشگاه مذاهب اسلامی را امر مبارکی توصیف کرد وگفت: درچند سال گذشته درکشور دانشگاه مذاهب با نظارت مجمع تقریب مذاهب اسلامی به  کمک حوزه های علمیه آمده که توانسته با ایجاد شعبه های مختلف دراستانهای اهل سنت کشور ودیگر کشورها بااهداف اتحاد وهمبستگی درمذاهب تشیع وتسنن طلبه تربیت کند.
ایشان باتاکیدبراینکه درکنار معاونت تبلیغ حوزه های علمیه نهادهای دیگر برامرکارفرهنگی می پردازندگفت: به غیر از حوزه های علمیه سازمان تبلیغات، مرکزبزرگ وحوزه هنری رسالت خودرا مبناء کارفرهنگی قرارداده  و هرکدام به صورت خاص وبه شکلهای مختلف دراین زمینه فعالیت می کنند.
آیت الله حسینی شاهرودی فرهنگ جهادی وبسیجی را ناشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست وگفت: اگر امروزه می بینیم درجامعه فرهنگ جهادی وبسیجی ومقاومت حاکم است این برگرفته از فرهنگی است که اسلام وانقلاب برای ما آورده است.
وی  حاکم شدن فرهنگ مقاومت درایران را ازبرکات انقلاب اسلامی  بیان نمود وگفت: گذشته از ملت ایران ارتش عراق وسوریه مقاومت وایستادگی دربرابردشمنان را یک فرهنگ  می دانند که این نیز ناشی از دستاورد انقلاب برای دیگر ملتهای مسلمان است.
ایشان ضمن سپاس از فعالیتهای دستگاههای فرهنگی تاکیدکرد: امروزه می بینیم دستگاههای فرهنگی درجای جای کشور با سرعت وقدرت بیشتر به سمت قلعه برتری علمی ودینی پیش می روند که امید است همیشه یارویاور مردم درابعاد فرهنگی ودینی باشند.
نماینده ولی فقیه تبلیغ دین خدا را از نعمتهای بزرگ برشمرد وگفت: باید خداراشاکر باشیم که درزمانی زندگی می کنیم که راحت می توانیم دین خدا راتبلیغ کنیم وشرایط درهمه نهادهای آموزشی ودانشگاهی برای کاردینی فراهم است.
وی با تاکید براینکه روحانیون درتبعیت از پیامبر اسلام درامر تبلیغ باید شیوه خوش رویی را درپیش بگیرند اظهارداشت: جایگاه مبلغ یا عالم همان جایگاه پیامبر است وشما باید درتبلیغ با شیوهای خاصی همچون علم وآگاهی، اخلاص، تواضع، وخوشرویی درپاسداری از مرزهای دین مبلغان دین خداباشید.
آیت الله حسینی شاهرودی درپایان باتاکید براینکه روحانیون مبلغ باید نگاه مثبت وهم افزایی نسبت به مشکلات دینی داشته باشند افزود:مناسب نیست روحانیون شیعه وسنی دربرابر هم باشند اینها بایدباهم باشند وچون لباس پیامبروانبیاء برتن دارند هم قول وهم فعل وتقریر آنها برای مردم حجت است ونباید بگذارند این مرجعیت که مردم به آن توجه دارند به سمت وسوی دیگر سوق داده شود.                                  

آخرین کتاب ها