بانکها پرداخت تسهیلات اشتغالزایی را در اولویت قرار دهند
1397/6/25
نماینده ولی فقیه در دیدار با ریاست و معاونین اداره امور شعب بانک ملی استان
بانکها پرداخت تسهیلات اشتغالزایی را در اولویت قرار دهند
نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: درپرداخت تسهیلات به مشتریان، بانکها باید وامهای اشتغالزایی را در اولویت قراردهند و تسهیلات کلان را به جزء تقسیم کنند تا افراد بیشتری بتوانند از این گونه مزایا بهره مند شوند و در آمدزایی کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان کردستان، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی صبح امروز دردیدار ریاست جدید  و معاونین  اداره  امور شعب بانک ملی استان،  ضمن خوش آمد گویی به وی،  مردم استان را مردمی مومن و قدرشناس توصیف کرد  و اظهارداشت:  خدمت در کردستان اجر مضاعف دارد همانطور که خدمت  به  نیازمندان ارزش ویژه  خاص خود را  دارد .
وی گفت: مسئله  اقتصاد یک مسئله بسیار مهم و زیر بنای زندگی آدمی است.  امروزه  نقش بانکها هم  در اقتصاد و معیشت مردم گره خورده .  تا آنجا که  بانکها به عنوان گره گشای مردم  در رفع  نیازمندیهای اولیه همچون مسکن  و اشتغال نقش اساسی ایفا می کنند.
نماینده ولی فقیه گفت: در پرداخت تسهیلات به مشتریان بانکها باید وامهای اشتغالزایی را در اولویت قراردهند و تسهیلات کلان را  به  جزء تقسیم کنند  تا افراد بیشتری بتوانند از این گونه مزایا  بهره مند شوند ودرآمدزایی کنند.
ایشان افزود: سیاست بانکها در پرداخت تسهیلات  و ارائه خدمات،  بهتر است  در مسیر ایجاد اشتغال و تولید به سمت توزیع ثروت  و  درآمد حاصل از تولید درجهت برطرف کردن مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم در چارچوب قانون باشد. 
آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی با اشاره به مشکلات موجود اقتصادی درکشور افزود:  با توجه  به  اینکه در مراحل  جنگ اقتصادی  و روانی قرارگرفته ایم،  باید گفت که تنشهای اقتصادی  به  صلاح ملت و کشور نیست  و باید برای مقابله با  چنین مشکلاتی  اقتصاد مقاومتی داشته باشیم  و کاری کنیم که این گونه عوامل  نتواند اقتصاد ما را بلرزاند.
وی تنشهای وتحریمهای  اقتصادی فرصتی برای رسیدن  به  خود اتکایی وتولیدات  و صادرات غیر نفتی دانست وگفت: ما با تکیه بر ظرفیت های داخلی و نگاه  به  داخل می توانیم همه مشکلات را برطرف کنیم  وخود را از وابستگی به  اقتصاد نفتی نجات  دهیم.
نماینده مردم استان درمجلس خبرگان رهبری تصریح  کرد: شرایط کنونی برای طبقات محروم وفقیر جامعه شکننده وبسیار سخت است،  سازمانهای حمایتی و بانکها باید به این قشر توجه خاصی نمایند و با دراختیار گذاشتن تسهیلات زود بازده درجهت اشتغال به کمک و همیاری آنها بروند.
آیت الله حسینی شاهرودی درپایان اظهارداشت: بانک ملی و دیگر بانکهای کشور،  هدف را فقط  کسب پول و درآمد ندانند  و سعی شود در مسیر توسعه و پیشرفت و رفاه مردم  و جامعه حرکت کنند.  ضمن اینکه درنحوه  محاسبه دیرکرد و جریمه تاخیر نگاهشان به قشر فقیر جامعه باشد و چنان عمل کنند که به  بدبینی  به  نظام  و دین منتهی نگردد.

آخرین کتاب ها