دانشگاه علمی کاربردی باید با تمام قواه به سمت تخصص گرایی فعالیت کند نه مدرک گرایی.
1397/8/2
نماینده ولی فقیه دربازدید از دانشگاه علمی کاربردی شهرستان سقز
دانشگاه علمی کاربردی باید با تمام قواه به سمت تخصص گرایی فعالیت کند نه مدرک گرایی.
نماینده ولی فقیه دراستان کردستان درسفر یک روزه به شهرستان بانه وبازدید از دانشگاه علمی کاربردی شهرستان سقز اظهارداشت : مراکز علمی کاربردی باید با تمام قوا بطور شبانه روز کار کنند وبیشتر فعالیت این چنین مراکزی باید به سمت وسوی تخصص ومهارت گرایی باشد تا مدرک گرایی.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان کردستان؛ حضرت آیت الله حسینی شاهرودی درسفر یک روزه به شهرستان بانه که درهمایش منطقه ای ائمه جمعه و جماعات شهرستان های سقز و بانه  شرکت نموده بود.دربازدید از دانشگاه علمی کاربردی شهرستان سقز،  ضمن قدردانی ازمدیریت و فعالیتهای نوگرا وبه روز این دانشگاه اظهارداشت: فعالیت وآموزش دانشگاه علمی کاربردی بهتر است بیشتر به سمت وسوی تخصص های درآمد زا ومهارت گرایی برود و آموزش این مرکز متفاوت از دیگر مراکز دانشگاهی باشد.(  اعم فعالیتها وطرحهای این مرکز توسط ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر قادرزاده توضیح وبیان شد).
آیت الله حسینی شاهرودی خاطر نشان کرد: دانشگاه علمی کاربردی می تواندچندها شغل که درزمینه هنرگرایی درخانه ها اجرا شودآموزش دهد ودراصل هنر ومهارت جایگزین مدرک نمایدتا دانشجویان بتوانند بهتر به  بازارکاروارد شوند.
نماینده ولی فقیه درادامه گفت: در گذشته به تربیت نیروهای ماهر و متخصص توجه نمی شد و نگاه به تحصیل در دانشگاه صرفا مدرک گرایی بود که همین امر منجر به افزایش آمار بیکاری در کشور شده است.
نماینده ولی فقیه در کردستان تاکید کرد: اگر در دانشگاه های ما رشته های مهارتی آموزش و نیروهای فارغ التحصیل متخصص تربیت می شدند بسیاری از مشکلات موجود کشور، امروز وجود نداشت.
وی با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی رسالت تولید علم و مهارت را عهده دار شده است، گفت: اگر به این دانشگاه به عنوان مرکزی مهارتی و همچنین مراکز فنی و حرفه ای توجه شود بسیاری از مشکلات کشور در زمینه بیکاری رفع خواهد شد.
آیت الله حسینی شاهرودی یادآور شد: مراکز دانشگاهی علمی کاربردی امروز منشا خیر و برکت برای کشور شده اند و اگر بخواهیم تولید داشته باشیم باید در راه توسعه هر چه بیشتر این مراکز گام برداریم.
وی با بیان اینکه زندگی در هر زمان و موقعیتی با هنر، مهارت و تجربه‌های جدید پیش می‌رود، افزود: این امر از نظر علمی ثابت شده که اگر کسی مهارتی دارد موفق‌تر است.
آیت الله حسینی شاهرودی یکی از مشکلات عمده کشور را افزایش دانشگاه‌های نظری و کاهش دانشگاه‌های مهارتی عنوان کرد و افزود: بر اساس مهارت باید مدرک صادر شود و اخذ مدرک توسط شاغلین برای اضافه شدن حقوق بدون کسب مهارت به ضرر کشور است.
نماینده ولی فقیه در کردستان اذعان کرد: باید دانشگاه‌ها را ملزم به سوی تولید محتوا، تکنیک و هنر کرد و در بخش‌های مختلف این روند را گسترش داد تا مهارت منجر به ایجاد شغل تبدیل شود.
وی سیاست دانشگاه جامع علمی کاربردی به سوی آموزش‌های مهارتی را به نفع کشور در شرایط حاد امروزی اعلام کرد و ادامه داد: امروزه عمده‌ترین معضل و مشکل کشور اشتغال است اگر نیروهای تحصیل کرده ما برای انجام کارهای مختلف تربیت می‌شدند اکنون با خیل عظیم تحصیل کرده بیکار مواجه نبودیم.

آخرین کتاب ها