یکی از محوری ترین امورات درحوزه سازمان تعزیرات حکومتی مبارزه با قاچاق است/ ایستادگی ملت ایران دربرابر استکبار منشاء استقلال و عزت سیاسی شد/
1397/8/16
نماینده ولی فقیه دردیداربا تعزیرات حکومتی استان
یکی از محوری ترین امورات درحوزه سازمان تعزیرات حکومتی مبارزه با قاچاق است/ ایستادگی ملت ایران دربرابر استکبار منشاء استقلال و عزت سیاسی شد/
نماینده ولی فقیه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و جلوگیری از احتکار مواد غذایی و مصرفی مردم را یکی از محوری ترین امورات درحوزه سازمان تعزیرات حکومتی دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان کردستان، حضرت آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی دردیدار با ریاست وکارکنان تعزیرات حکومتی استان، ضمن تسلیت رحلت جانگداز پیامبراسلام (ص)،  به فلسفه مبعوث شدن وی و ابعاد شخصیتی آن حضرت پرداخت وگفت: مبعوث شدن حضرت محمد(ص) به عنوان نبی وپیام آور،  نه تنها برای مسلمانان بلکه برای همه بشریت بوده وهست. 
وی گفت: خداوند برمومنین منت گذاشته که چنین پیامبری را، با چنین اخلاق وصفاتی، که حامل آیات ونشانه های الهی برای بشریت بود  به مسلمانان ارزانی داشت.
نماینده ولی فقیه تصریح کرد: شکی نیست هدف از مبعوث شدن پیامبر، برای هدایت مردم به راه راست و برای سعادت و ایمان مردم  بوده  تا آنان را  از جهل  و نادانی آگاه ، و از ظلمت دور نگه دارد.
وی گفت: نگاه به بعثت پیامبر علاوه برسعادت اخروی، برای سعادت دنیوی بشر نیز برنامه دارد.  چنانکه زندگی ابدی برای بشر نمایان می کند. و کسانی که  زندگی انسانی را  به گذراندن چند صباحی دراین دنیا،  و کسب مال و ثروت خلاصه کرده اند.  از سر جهل ونادانی آنان است.
آیت الله حسینی شاهرودی ادامه داد: افرادی که از روی جهل و نادانی زندگی می کنند هدفی جزء کسب مال و ثروت ندارند. و آنانند،  که فرقی بین حلال وحرام نمی بینند . و دنیا طلبی قلب ودل اینها را تسخیر کرده است .که سرانجام به خاطر گناهانشان وارد جهنم می شوند.
وی گفت: برخی از انسانها براساس اندیشه جهل ونادانی به دنیا مداری رو آورده اند و با قاچاق وخلاف،  و چپاول بیت المال،  انواع فساد و فحشاء را پدید آورده و برای رفاه خویش از هیچگونه خیانت وخلافی ابا ندارند.
ایشان مبارزه با قاچاق کالا وارز،  وجلوگیری از احتکار مواد غذایی ومصرفی مردم،  را یکی از محوری ترین امورات درحوزه سازمان تعزیرات حکومتی دانست وگفت: پدیده قاچاق صدمه فراوانی بر پیکره  اقتصاد کشور وارد می کند. و از این طریق برنامه ها و سیاستهای توسعه اقتصادی را مختل، ومنجر به کاهش تولیدات داخلی وافزایش بیکاری می شود.
نماینده ولی فقیه دراستان اظهارداشت : افرادی با جهل ونادانی وبدون اینکه به آثار مخرب قاچاق کالا براقتصاد ونابسامانی بازار توجه کنند دنبال کسب ثروت اندوزی برای خود هستند .
وی ادامه داد و گفت: برخی از انسانها هستند که درپست های مختلف حکومتی به قدرت رسیده اند. واز مسیرصحیح خدمتگزاری خارج شده،  و درمنجلاب دنیا پرستی وقدرت طلبی گرفتار شده اند اینها انسانهای جاهلی هستند که هدف را  فقط درگرو مال اندوزی دیده اند.
وی تاکیدکرد: مدیران باید رفع نیاز و مشکلات و گرفتاریهای انسانها را یکی از برنامه های بنیادی و اساسی خود قراردهند. و با الگوگرفتن از پیامبر عظیم الشان اسلام (ص)، برای مردم سوز، و  حریص بر رفع و حل مشکلات مردم باشند،  مشکل آنها را مشکل خود بدانند و درجهت اتحاد  و وحدت تلاش کنند.
ایشان گفت:  با نگاه به  سیره  و سلوک رسول الله(ص)،  درمی یابیم که آن حضرت در زمانی که در رأس حکومت قرارگرفته اند  با حساسیتی فراوان نسبت به رفع  و حل مشکلات مردم رفتار کرده اند.
ایشان دربخش دیگری از سخنان خود به دستاوردها و وضعیت کنونی کشور نسبت  به  قبل از انقلاب پرداخت وگفت:  قبل از انقلاب،  تکیه علم وفناوری کشور به طورکامل به آمریکا و غرب بود.و همه دستگاهها درکشورمطیع استکباربودند. و اگر بعضی ازقطعات هواپیماهای نظامی،   یا صنایع دیگرما خراب می شد. اجازه نمی دادند  مهندسین داخلی این قطعه را حتی ببینند. و یا آنرا باز و بسته کنند. چه برسد به اینکه درفکر درست کردنش باشند.
وی درادامه این مطلب اظهارداشت: صنعت ما درآن دوران،  مونتاژ محض بود. بدون هیچ ابتکاری، اما بعد از انقلاب،  با تکیه بر خودباوری علمی  و اعتماد به نفس دانشمندان  و نخبگان برجسته،  دررشته های مختلف مشاهده شد.و با افکار و ابتکار خود، پیشرفت علمی وتسلیحاتی کشوررا رقم زدند  و تواستند کشوراربه استقلال  و خودکفایی برسانند.
وی یکی از عوامل مهم استقلال کشور، ایستادگی ملت ایران دربرابر استکباردانست وافزود: ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابرفشار استکبار،  باعث استقلال وعزت سیاسی این کشور شد. واینکه می بینید ملتهای دیگر نسبت به ملت ایران ادای احترام می کنند بخش عمده آن نسبت به این قسمت است.
وی درپایان اظهارداشت: آمریکا دربرابر اراده ملت ایران ضعیف وناتوان است. امروز نسل جوان ما بیدار وبصیرت دارد. واین بصیرت وهوشیاری باعث شد ملت ایران 40سال دربرابر اراده و افکارپلید آمریکا بایستد.
 

آخرین کتاب ها