خواندن و نوشتن اولین ابزار برای انتقال علوم است
1397/10/17
نماینده ولی فقیه دردیدار با مسئولین هسته گزینش و نهضت سواد آموزی آموزش و پرورش
خواندن و نوشتن اولین ابزار برای انتقال علوم است
نماینده ولی فقیه خواندن ونوشتن ابزار اصلی برای انتقال علوم دانست و افزود: بهترین وسیله انتقال علوم به دیگران نعمت داشتن سواد و دانش کافی است. و اگرشخصی ازاین نعمت بی بهره باشد نمی تواند علم و دانش و ارزشهای اجتماعی و فرهنگ ملی و دینی خود را به دیگران انتقال دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان کردستان،  آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی دردیداربا مسئولین  هسته گزینش و واحد نهضت سواد آموزری آموزش و پرورش استان اظهارداشت: آموزش و پرورش جزء مهمترین نهادهای نظام وهرجامعه ای است . آموزش و پرورش مهم ترین نقش را در توسعه پایدار کشور ایفا میکند که یکی از اساسی ترین  وظایف آن،‌ تربیت و نحوه شکل‌گیری فرزندان و دانش آموزان این مرزوبوم است.
نماینده ولی فقیه تصریح کرد: علم و دانش آموختن به انسانها قطعا جزء اعمال صالح شمرده می شود.و بدون شک عمل صالح در نزد خداوند در صورتی مؤثر و مقرّب است که توأم با ایمان به خدا ورضای او باشد و در غیر این صورت ارزش خود را از دست می دهد.
وی یکی از بزرگترین نعمتها برای انسان عاقبت به خیری دانست و افزود: یکی از بزرگترین نعمتهای الهی برای انسان عافیت دین و آخرت است که جزء با انجام اعمال صالح میسر نخواهد شد.
حضرت آیت الله حسینی شاهرودی باسواد شدن و آگاهی داشتن به مثابه گشودن بابی برروی دنیای وسیعی برای انسان برشمرد و افزود:  درحقیقت علم و دانش نوری است که در پرتو آن، انسان جهان را آن گونه که هست می بیند و جایگاه خود را در هستی می یابد. و وی در مسیر دنیا و دین حرکت می دهد 
وی گف: شخصی که به دنبال علم و سواد می گردد و آن را می یابد، نه تنها امور زندگی مادی اش را با آن به راحتی می گذراند، بلکه به دنبال کسب رضایت خداوند نیز گام بر می دارد؛ 
وی درادامه با اشاره به وظایف خطیر هسته گزینش درهرسازمانی به خصوص آموزش وپرورش اظهارداشت: لزوم توجه به مقوله تربیت و اخلاق در گزینش برای تصدی هرپست وجایگاهی از مهمترین ها است . 
نماینده ولی فقیه یکی از شاخصهای مدیریتی توان کاری و دینداری فرد برشمرد و تاکید کرد: گزینش باید دقت لازم را درصلاحیت افراد از لحاظ توانایی مدیرت آن پست و دینداربودن وی مدنظر قراردهد چون افرادی که توانایی کاری ندارند و به آن پست گمارده می شوند هم به خود، وهم به مردم  ظلم کرده  است.
وی گفت اگر معلمی با افکار منحرف وبا قصور و کوتاهی گزینش وارد عرصه تعلیم و تربیت شود. می تواند بسیاری از دانش آموزان را منحرف و به افکارپلید آلوده کند.اینجا باید گفت ظلم کرده وگزینش باید دراستخدام چنین افرادی دقت لازم را داشته باشد.
ایشان درادامه گفت: خداوند به انسانها قوه عقل واختیارداده وابزارهای مختلفی دراختیار وی قرار داده که بتواند با بکاربردن آنها درجهت رضاب پروردگار قدم بردارد. 
وی گفت افرادی که نگاه خوبی نسبت به دین ندارند و آن را سست می پندارند نباید مورد پذیرش و تصدی مسئولیت باشند. چون مردم فرزندان خود را به وی می سپارند و این برای آینده آنها مضر و مشکل است.
آیت الله حسینی شاهرودی تصریح کرد بشر نباید فقط به فضای محدود اطراف خود توجه کند. بلکه باید به روشها و شیوه های موجود به علوم مختلف راه یابد که برای رسیدن و درک  چنین علمی خواندن و نوشتن، تحلیل و تحقیق برای هر انسانی لازم است.
نماینده ولی فقیه تصریح کرد: آموزاندن، بهایی بود که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) برای آزادی اسیران جنگ بدر مقرر فرمود، 
وی خواندن و نوشتن ابزار اصلی برای انتقال علوم دانست و افزود: بهترین وسیله انتقال علوم به دیگران نعمت داشتن سواد و دانش کافی است. و اگرشخصی ازاین نعمت بی بهره باشد نمی تواند علم و دانش و ارزشهای اجتماعی و فرهنگ ملی و دینی خود را به دیگران انتقال دهد.
حضرت آیت الله حسینی شاهرودی اظهارداشت: آموزش و پرورش باید با مدیریت و برنامه ریزی صحیح همه کسانی که از نعمت خواندن و نوشتن به بهره هستند جمع آوری وازابزارها وشیوه های مختلف درجهت با سواد کردن آنها تلاش نماید.
وی گفت: افراد بی سوادی هستند که انگیزه خواندن و نوشتن ندارند و این وظیفه آموزش و پرورش است که به شیوه های مختلف انگیزه لازم برای بهره مندی از نعمت خواندن و نوشتن دروجود آنها ایجاد کند .
نماینده ولی فقیه درپایان به رشد علمی ایران درسطح دنیا اشاره کرد وگفت: متوسط رشد علمی ایران دربین کشورهای تولید کنند علم دنیا، رتبه اول را کسب کرده و نباید به  این میزان قانع شد و باید میزان پیشرفت علم بیشتر شود و بیسوادی به صفر برسد.
 

آخرین کتاب ها