اقتدار نیروهای مسلح ما به جایی رسیده که خود آمریکا و دشمنان از ما حساب می برند.
1397/12/25
نماینده ولی فقیه در مراسم تکریم و معارفه فرماندهی قرارگاه عملیاتی لشکر 28 پیاده کردستان
اقتدار نیروهای مسلح ما به جایی رسیده که خود آمریکا و دشمنان از ما حساب می برند.
نماینده ولی فقیه دراستان تصریح کرد: انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در مقابل ضربات دشمنان به خصوص آمریکا ایستاده است؛ نه فقط ضعیف نشده، بلکه روز به روز بحمداللَّه کشور و نظام جمهوری اسلامی قوی‌‌تر هم شده وامروز نظام اسلامی ایران و اقتدار نیروهای مسلح ما به جایی رسیده که خود آمریکا ودشمنان از ما حساب می برند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان کردستان، حضرت آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی پیش از ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه فرماندهی قرارگاه عملیاتی لشکر28 پیاده کردستان ضمن تبریک ماه رجب وایام اعیاد پیش رو اظهار کرد: اتفاق خوب وحرکت عظیمی که انقلاب درسطح کشور ایجاد کرد و درنیروهای مسلح بیشتر ظهور و نمود پیدا کرد تربیت انسانها و نیروهای ارزشمند، جهادی ، مومن و با کفایتی هستند که هرکدام به سهم خود بیشترین تاثیررا درپیشرفت و پیروزی نظام داشته اند.
وی با اشاره موضوع جلسه اظهارداشت: جا به جایی و تغییر و تحول سمت و مقام، یک امر طبیعی است. اما چیزی که مهم است اینکه مسئولین نهایت تلاش برای خدمتگذاری بکار ببرند و کارنامه نیکی برای خود به یادگار بگذارند.
 نماینده ولی فقیه دراستان تصریح کرد: این یک افتخار است که نیروهای مسلح ما جزء جندالله هستند که فی سبیل الله جهاد، و با دشمن مبارزه می کنند. و نه جزء کافران که درراه طاغوت مبارزه می کنند.
وی اظهارداشت: اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیروهای مسلح ما جزء نیروهای جهادی درراه خدا شدند از بزرگترین برکات نظام است. و این عامل باعث شده  که دشمنان خدا از اینها بترسند.
حضرت آیت الله حسینی شاهرودی افزود: انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در مقابل ضربات دشمنان به خصوص آمریکا ایستاده است؛ نه فقط ضعیف نشده، بلکه روز به روز بحمداللَّه کشور و نظام جمهوری اسلامی قوی‌‌تر هم شده و امروز نظام اسلامی ایران و اقتدار نیروهای مسلح ما به جایی رسیده که خود آمریکا ودشمنان از ما حساب می برند.
وی با اشاره به سخنان رهبری گفت: مقام معظم رهبری  فرمودند دشمنان ما هیچ وقت این جرأت و جسارت را ندارند که به ایران حمله نظامی کنند. چون خود آنها به اقتدار و قدرت نظامی و دفاعی ایران  پی برده اند و روی این قضیه که به ما تعرض داشته باشند نا امید شده اند.
نماینده ولی فقیه درادامه بیان داشت: خداوند نیروهای قوی و جهادگران اعظم  که دربرابر دشمنان خدا می ایستند و این چنین  منظم و مرتب و با آمادگی کامل  مبارزه می کنند دوست دارد. و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصداق کامل انسانهای مومنی هستند که چنین صفاتی را دارند.
وی به ویژگیهای انسانهای جهادگر درراه خدا اشاره کرد و گفت: اگر انسانهای مومن و شجاع نبودند که جلوی فسادگری غارتگران دنیا نمی ایستادند امروزه  فساد دنیا را فرا گرفته بود.
حضرت آیت الله حسینی شاهرودی اظهارداشت: خیلی از کشورهای دنیا با الگو گیری از ایران اسلامی دربرابر زور گویی های آمریکا و استکبار ایستاده و این برای ما افتخار بزرگی است .
نماینده ولی فقیه دراستان کردستان تصریح کرد: اقتداری که نیروهای مسلح ایران ، ارتش، سپاه، نیروهای نظامی وانتظامی  پیدا کرده اند همه اینها از لطف خداوند است که به نصرت الهی انقلاب را یاری و کمک خواهند کرد.
وی درپایان با اشاره به تغییرو تحول در سمت فرماندهی قرارگاه عملیاتی لشکر 28 پیاده کردستان گفت: از زحمات خیر خواهانه  و مدبرانه امیر برزگری  درطول مدت تصدی فرماندهی دراین قرارگاه  تقدیر می کنم، ایشان منشاء خیر،  و همکاری خوبی با ادرات وسازمانها داشتند و برای جناب امیر سعید اثنی عشری  فرماندهی جدید قرارگاه عملیاتی لشکر 28 پیاده کردستان نیز آرزوی توفیق وخدمتگذاری بیشتر از خداوند منان مسئلت داریم/

آخرین کتاب ها