یکی از وظایف اصلی روحانیون هدایت و ارشاد مردم به سمت خوبیها و خداشناسی است
1398/2/24
نماینده ولی فقیه در دیدارمنتخب روحانیون استان
یکی از وظایف اصلی روحانیون هدایت و ارشاد مردم به سمت خوبیها و خداشناسی است
نماینده ولی فقیه دراستان گفت: روحانیون ادامه دهنده راه انبیاء هستند وهمانند پیامبران الهی وظیفه ارشاد و هدایت مردم وجامعه را به سمت خوبیها وخداشناسی دارند چون مبلغان و مروجان دین الهی و هادیان و رهبران جامعه بوده وهستند و آنچه را که دین گفته است، باید تذکر دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان کردستان، حضرت آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی دردیدارمنتخب روحانیون استان کردستان ضمن تبریک ماه مبارک رمضان به فضائل وبرکات این ماه پرداخت وگفت: ماه مبارک رمضان ماه رحمت برکت ومغفرت است واین ماه زمینه ساز تقوای الهی است.
نماینده ولی فقیه با اشاره به ایام سالگروز سفر تاریخی مقام معظم رهبری درسال 88   به استان کردستان،‌ به برکات ودستاورهای آن پرداخت وگفت: روز 22 اردیبهشت سال 88 با خلق حماسه ای ماندگار و به یاد ماندنی مردم استان به استقبال از رهبر شتافته و این روز را برای همیشه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران جاودانه کردند.
وی درادامه گفت: یکی ازبزرگترین دستاوردهای سفر رهبر معظم انقلاب به کردستان همدلی و همبستگی و وحدت بیشتر بین شیعه وسنی بودکه امنیت حاکم برکردستان به صورت علنی جلوه گر شد ومدال استان فرهنگی را به کردستان اعطا نمودند.
حضرت آیت الله حسینی شاهرودی  تغییر فضای استان وتحولات اقتصادی را از دیگر برکات این سفر تاریخی برشمرد وگفت ، تغییر نگاه و نگرش مردم ایران و بازتاب گسترده سفر به کردستان از دیگر دستاوردهای این سفر معنوی بود. که توانست زمینه شکوفایی وتوسعه استان را به همراه  داشته باشد.
نماینده ولی فقیه دربخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه علماء و روحانیون وارثان اصلی پیامبران وانبیاء هستند افزود: روحانیون عینا همان وظایف و تکالیف بر عهده آنهاست، که برعهده پیامبران بوده است لذا روحانیت وظیفه اش، وظیفه الهی است، و یک تکلیفی است که خداوند برعهده آنها گذاشته است.
 وی درادامه گفت: روحانیون ادامه دهنده راه انبیاء هستند وهمانند پیامبران الهی وظیفه ارشاد و هدایت مردم وجامعه را به سمت خوبیها وخداشناسی دارند چون مبلغان و مروجان دین الهی و هادیان و رهبران جامعه بوده وهستند و آنچه را که دین گفته است، باید تذکر دهند.
نماینده ولی فقیه بابیان اینکه نقش و جایگاه علما و اندیشمندان دینی در جامعه اسلامی  طبق رسالت و ویژگی پیامبران خدمت به مردم است افزود: برگزیدگان الهی، انبیا و معصومان، خدمت گزارترین افراد به مردم جامعه خواهند بود؛ زیرا آنان اسوه و شاخص اند وروحانیون باالگو گرفتن از پیامبران خالصانه درجهت خدمت، ورفع مشکلات وگرفتاریهای مردم جامعه تلاش کنند ومشکلات وگرفتاریهای آنان را مشکلات خود قلمداد نمایند.
آیت الله حسینی شاهرودی عمده مشکلات پیش آمده را ناشی از تلاش دشمن درجهت انحطاط وازبین بردن اسلام ومسلمین دانست وگفت: دشمن خانواده ها واجتماع را به شکلهای مختلف وبه صورت جدی هدف قرارداده تا آنها رابه فساد آلوده کند که دراین میان کار روحانیت در امور فرهنگی کاری بسیار سخت و پیچیده شده و باید در مقابل این همه هجمه روانی و هجوم دشمن به مردم و جوانان بایستند، وازانحطاط خانواده ها وجوانان جامعه جلوگیری نمایند.
نماینده ولی فقیه درپایان گفت: با توجه به هجمه دشمنان وتوطئه های آنان علیه اسلام، یکی از وظایف اصلی روحانیت این است جلوی توطئه ها وترفندهای دشمن بگیرند واسلام را یاری وازآن  پاسداری نمایند. وبا آگاه سازی و بصیرت افزایی مردم و جوانان در برابر توطئه ها و فتنه های دشمن نیزهوشیارنمایند.
 

آخرین کتاب ها