توکّل به خدا را و استمداد از پروردگار را هم فراموش نکنید؛
1398/5/19
بیانات در دیدار مدال‌آوران المپیادهای علمی و اعضای تیم ملی والیبال جوانان
توکّل به خدا را و استمداد از پروردگار را هم فراموش نکنید؛

آخرین کتاب ها