فرهنگ‌سازی کلید حل تخلفات و مشکلات رانندگی است
1398/6/25
نماینده ولی فقیه در دیدار با رئیس و پرسنل راهنمایی و رانندگی استان
فرهنگ‌سازی کلید حل تخلفات و مشکلات رانندگی است
نماینده ولی فقیه با تاکید بر اینکه آموزش فرهنگ صحیح راهنمایی ورانندگی باید به صورت مستمر و مداوم باشد. افزود: فرهنگ‌سازی کلید حل تخلفات و مشکلات رانندگی است به طور حتم، ترویج این فرهنگ توسط پلیس وارگانهای مربوطه از بروز تخلفات جلوگیری می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، حضرت آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی دردیدار با رئیس و تعدادی از پرسنل راهنمایی ورانندگی  استان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شبانه روزی  پرسنل خدوم و خدمتگذار راهنمایی و رانندگی استان اظهارداشت: یکی از مسائل مهم اجتماعی احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی می باشد، 
وی گفت:  مسئولین و مامورین راهنمایی ورانندگی باید برای تغییربرخی از فرهنگ غلط که در راهنمایی ورانندگی حاکم است تلاش و تدبیر داشته باشند.
نماینده ولی فقیه با بیان اینکه خلاف قانون خلاف دین نیز هست تصریح کرد: چون قانون ما براساس دین ما است پس کارخلاف قانون،  به دین لطمه می زند که متاسفانه جنبه های نظارت درونی درامر رعایت راهنمایی ورانندگی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. 
وی بر ضرورت استفاده از تجهیزات الکترونیک در پلیس راهور تاکید کرد و اذعان داشت: استفاده از تجهیزات و امکانات روز در بحث راهنمایی ورانندگی امری اجتناب ناپذیر است و این موضوع در پلیس راهور با توجه به گستردگی ارتباطاتی که با مردم دارد ضروری‌تر به نظر می‌رسد.
آیت الله حسینی شاهرودی در ادامه به عدم  به روز بودن زیر ساخت های جاده  های اصلی اشاره کرد و افزود:  متأسفانه زیرساخت‌ها در جاده‌های اصلی و فرعی به روز نشده است.و این زیر ساخت های موجود درزمینه درون شهری و برون شهری جوابگوی وسیله های نقلیه پرسرعت امروز ی نیست.
وی با تاکید ارتباط دوستانه مامورین راهنمایی ورانندگی با مردم گفت: راهنمای ورانندگی ارگانی است که بیشترین ارتباط را بامردم دارد و باید مامورین پلیس با مردم  طوری برخورد کنند که مردم ناخودآگاه به طرف آنها بیایند نه از وجود آنها فراری شوند.
نماینده ولی فقیه به راهکارهاي ارتقاي ايمني و پيشگيري از تصادفات توسط پلیس تاکید کرد و افزود:  یکی از وظایف اصلی پلیس بررسي اهميت مديريت تصادفات و تاثير آن در کاهش تلفات و صدمات جاني و مالي و باید تدبیری داشته باشند که شرایط موجود را بهبود ببخشند و خطر را کاهش دهند.
وی با تاکید بر همکاری و هم افزایی پلیس با ارگانهای دیگر افزود: باید تعامل ویژه‌ای بین پلیس راهنمایی و رانندگی با راهداری و شهرداریها و دیگر ارگانهای مربوطه وجودداشته باشد .تا بتوانند با امکانات موجود به راحتی مدیریت و امنیت ترافیکی شهر ی و جاده ای را تامین کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهارداشت: آگهی رساندن به افراد جامعه بی گمان یکی از رسالت های مهم راهنمایی ورانندگی  به شمار می آید. تبلیغات و اطلاع رسانی اجتماعی قوی  می تواند برای مردم  موثر،  و آنها را نسبت به انجام عملی مثبت ترغیب کرده و یا نسبت به وقوع خطری در پیش رو هشدار دهد.
 نماینده ولی فقیه با تاکید بر اینکه آموزش فرهنگ صحیح راهنمایی و رانندگی باید به صورت مستمر و مداوم باشد. افزود: فرهنگ‌سازی کلید حل تخلفات و مشکلات رانندگی است به طور حتم، ترویج این فرهنگ توسط پلیس  و ارگانهای مربوطه از بروز تخلفات جلوگیری می کند.
آیت الله حسینی شاهرودی به سلامت بودن مامورین این حوزه تاکید کرد وگفت: نیروهای راهنمایی و رانندگی با ید ازجهات مختلف رسیدگی و از لحاظ مالی تامین شوند تا زندگی خود را محترمانه اداره کنند و از سلامت کامل برخوردارباشند.
نماینده ولی فقیه گفت: مامورین راهنمایی ورانندگی باید طوری با مردم برخورد و ارتباط داشته باشند  که نگاه و ایده مردم براین باشد که اینها برای حفظ جان آنها تلاش می کنند نه اینکه برکرسی لجاجت بنشینند و با آنها برخورد و تندی داشته باشند.
 وی در پایان به ساماندهی و هدایت تاکسی های درون شهری دررابطه با ایجاد آرامش درخیابهای شهر سنندج تاکید کرد و افزود:  با توجه به ظرفیت شهر سنندج دراین حوزه مامورین با تدبیر و فکر کارشناسی درست و با درنظر گرفتن رعایت حال مردم نسبت به ساماندهی تاکسی ها و دیگر وسایل نقلیه موجود تلاش و اقدام نمایند.

آخرین کتاب ها