1398/9/9
حدیث
امام علی علیه السلام
امام علی علیه السلام : لا تَعُدَّنَّ صَديقا مَن لا يُواسي بِمالِهِ .
كسى را كه تو را در مال خود سهيم نمى كند ، هرگز دوست مشمار .
 
. غرر الحكم: ج ۶ ص ۲۸۷ ح ۱۰۲۷۶

آخرین کتاب ها