مراسم ایام فاطمیه حسینیه سنندج چهارشنبه و پنج شنبه شب همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا همراه با سفره کریمانه اهل بیت
1398/10/18
مراسم ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)
مراسم ایام فاطمیه حسینیه سنندج چهارشنبه و پنج شنبه شب همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا همراه با سفره کریمانه اهل بیت

آخرین کتاب ها