slidersliderslidersliderslider
#نماینده_ولی_فقیه
نماینده ولی فقیه در استان کردستان
تحقق فرمايشات رهبري اولويت کاريم خواهد بود
#نماینده_ولی_فقیه
#نماینده_ولی_فقیه
نماینده ولی فقیه در استان کردستان
پیگیر مطالبات مردم کردستان هستم
#نماینده_ولی_فقیه