تاریخ درج خبر: 1400/5/2

محبوبیت و مقبولیت مهم ترین ویژگی امام جمعه است

بررسی نقش مرجعیت دینی در شکل گیری تمدن نوین اسلامی و با حضور ائمه جمعه اهل سنت و تشیع استان برگزار گردید محبوبیت و مقبولیت را دو ویژگی مهم امام جماعت و جمعه دانستند و در این خصوص تشریح کردند:توجه به مادیات ، ساده زیست نبودن،سواد لازم را نداشتن و ناتوانی در اقناع باعث کم شدن و یا از بین رفتن محبوبیت و مقبولیت می شود...

 


اعلان برنامه ها و جلسات
.
بیانات
.
معرفی کتاب
.
سایر خبرگزاری ها
.