حضور نماینده ولی فقیه در نماز جمعه شهر شویشه


حضور نماینده ولی فقیه درنماز جمعه شهر شویشه و منطقه کلاترزان سنندج